Profiel

 • Diploma: Verpleegkundige A1. In België erkend diploma.
 • Een achtergrond in sociale geneeskunde en/of volksgezondheid is een pluspunt;
 • U hebt ervaring met het werken met een kwetsbaar publiek en in een multiculturele omgeving
 • U bent zich bewust van het probleem van dakloosheid en geestelijke gezondheid;
 • Autonomie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, dynamisch. U functioneert goed in stress situaties.
 • Talen: vloeiend in het Frans of Nederlands. Engels, Arabisch en andere gesproken talen zijn een troef.
 • Communicatie: zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

ONS AANBOD


 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België

 • Een voltijds (100%) contract.

 • Een contract van bepaalde duur van 4 maanden met een zo snel mogelijke indiensttreding.

 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering

 • Voor een voltijds contract: een brutosalaris van 2.774,27 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 3.051,70 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


In het kader van de Covid-crisis wordt een mobiel vaccinatieteam opgestart door Artsen Zonder Grenzen, NewSamuSocial, het Rode Kruis en Dokters van de Wereld en met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Bruss’Help. Dit team heeft als missie de toegang tot vaccinatie te bevorderen voor kwetsbare personen die geen of beperkte toegang hebben tot de bestaande vaccinatiecentra. Het is een aanvulling op een al bestaand mobiel team, het OST daklozen, dat momenteel al aan sensibilisering rond vaccinatie doet.


De mensen die in dit verband in het bijzonder worden geviseerd zijn (trans)migranten, daklozen, mensen zonder papieren of mensen in grote sociale onzekerheid, die de facto zijn uitgesloten van vaccinatie. Anderen hebben wel een huis en papieren, maar verkeren in grote sociale onzekerheid, waardoor een vertrouwensband en extra ondersteuning nodig zijn om hen bewust te maken van het belang van vaccinatie. Daartoe behoren mensen die aan drugs verslaafd zijn, sekswerkers, mensen die in extreme armoede leven, enz


Het team zal bestaan uit 8 mensen : 1 logistiek coördinator, 1 apotheker, 1 arts, 3 verpleegkundigen, en 2 interculturele mediatoren.


Dokters van de Wereld is momenteel op zoek naar een verpleegkundige voor dit team.


TAKEN


Als verpleegkundige zal je:


 • Deelnemen aan het onthaal van patiënten en hen inlichten over de voorwaarden voor een goed verloop van de vaccinatie
 • Patiënten goed informeren en geruststellen, luisteren naar hun bezorgdheden en vragen over de vaccinatie beantwoorden op een gepaste manier
 • De patiënten correct begeleiden naar de plaats van vaccinatie en hen voorbereiden
 • De arts bijstaan bij het verkrijgen van geïnformeerde toestemming en het afnemen van een anamnese om te bevestigen dat de persoon het vaccin kan krijgen
 • Het vaccin toedienen volgens het bestaande protocol
 • Zorgen voor follow-up na de vaccinatie en waakzaam zijn voor bijwerkingen
 • De nodige gegevens registreren in het computersysteem
 • Een bewijs van vaccinatie meegeven aan de patiënt
 • Deelnemen aan de naleving van de hygiënevoorschriften – de contactoppervlakken regelmatig reinigen en desingecteren
 • Vanuit uw eerstelijnsfunctie : eventuele problemen rapporteren aan uw manager
 • Deelnemen aan briefings en vergaderingen met het team
 • Samenwerken/communiceren met het OST daklozen en met andere actoren op het terrein
 • Zorgen voor naleving van deontologie, ethiek, beroepsgeheim en vastgestelde protocollen.
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen:

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 31/05/2021
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen:

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 31/05/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest