Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • het beheer van het beleid inzake gezinsbijslagen in Brussel;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
 • ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

Leer Iriscare beter kennen via http://www.iriscare.brussels/nl

We zoeken via deze vacature een nieuwe Nederlandstalige collega voor het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap van Iriscare.

Deze dienst staat in voor de evaluatie en de erkenning van:

 • de handicap of de aandoening van Brusselse kinderen en jongeren tot 21 jaar, die aanspraak maken op een verhoging van de kinderbijslag;
 • de verminderde zelfredzaamheid van Brusselse 65-plussers, die aanspraak maken op een maandelijkse uitkering (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Het team van het evaluatiecentrum bestaat uit verschillende profielen : artsen, verpleegkundigen, een klinisch psycholoog, een ergotherapeut, een kinesist, een logopedist en ontwikkelingstherapeut, een sociaal assistent en administratieve medewerkers.

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging in een jonge en dynamische organisatie?

Deel je ons engagement en onze inzet voor personen met een handicap of met een verminderde autonomie?

Ben je een echte teamspeler?

Lees dan zeker verder, want Iriscare heeft de job voor jou!

Jouw taken :

 • je analyseert de dossiers van de Brusselse inwoners die door het evaluatiecentrum van Iriscare erkend moeten worden om een sociale uitkering te kunnen ontvangen:
  • voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, door bij te dragen aan de evaluatie van de fysieke of mentale gevolgen van de handicap en de gevolgen ervan op het dagelijkse leven van de kinderen en hun gezin;
  • voor volwassenen vanaf 65 jaar, door bij te dragen aan de evaluatie van de weerslag van de handicap op het vermogen om de dagelijkse activiteiten uit te oefenen.
 • je zal specifieke opleidingen volgen over de functie van assistent betreffende de multidisciplinaire evaluatie;
 • je stelt conclusies voor en motiveert deze op basis van vooraf gedefinieerde richtlijnen overeenkomstig de regelgeving, de interne procedures en de beroepscodes die van toepassing zijn;
 • je verwerft kennis en knowhow en deelt je expertise met het team;
 • je werkt mee aan de uitrolling van de verbeteringen en de evaluatie van de resultaten;
 • je werkt in een tweetalig, multidisciplinair team samen met administratieve medewerkers en (para)medische experten om de evaluaties voor te bereiden en uit te voeren;
 • je draagt bij tot een positieve en dynamische sfeer in het team.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Soukaina Ouassou, arts bij Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap

soukaina.ouassou@iriscare.brussels

Profiel

Wij zoeken naar een medewerker die in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type:

 • - ofwel als verpleegkundige;
 • - ofwel als ergotherapeut.

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Om aangeworven te kunnen worden, moet je:

 • Belg zijn of inwoner van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte of inwoner van de Zwitserse Bondsstaat, aangezien de functie geen deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt/ niet tot doel heeft het algemeen belang van de Staat of andere overheidsinstanties te beschermen.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden, enz.) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Aanbod

Minimumloon zonder ervaring: 32.930,35 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Uw verworven anciënniteit in de openbare sector wordt automatisch gevaloriseerd in verhouding tot uw verrichte prestaties. Voor de in de particuliere sector verworven anciënniteit kan een verzoek om valorisatie worden ingediend die eveneens in verhouding is tot uw verrichte prestaties

Voordelen:
• flexibel uurrooster in een 38-urenweek

• werkzekerheid

• 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)

• telewerk mogelijk, in functie van de organisatie van de dienst (na een proefperiode van zes maanden)

• hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)

• maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag

• eindejaarspremie

• vakantiegeld

• mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets

• toegang tot een sociale dienst

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en je cv (+ kopie van het diploma en eventuele gelijkwaardigheidsattest) uiterlijk op 15 februari 2023 naar het volgende e-mailadres:

vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

De selectieproef duurt ongeveer zestig minuten en omvat een mondeling interview met een jury op basis van de STAR-methode. Tijdens dit gesprek worden je competenties met betrekking tot de vereisten van de functie geëvalueerd (generieke competenties), alsook je motivatie, interesses en je affiniteit met het vakgebied.

De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71 bus 2 - 1040 Brussel.

Reageren voor: 23/02/2023
Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en je cv (+ kopie van het diploma en eventuele gelijkwaardigheidsattest) uiterlijk op 15 februari 2023 naar het volgende e-mailadres:

vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

De selectieproef duurt ongeveer zestig minuten en omvat een mondeling interview met een jury op basis van de STAR-methode. Tijdens dit gesprek worden je competenties met betrekking tot de vereisten van de functie geëvalueerd (generieke competenties), alsook je motivatie, interesses en je affiniteit met het vakgebied.

De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71 bus 2 - 1040 Brussel.

Reageren voor: 23/02/2023
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest