Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

De Herstelopvang is een tijdelijke dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een precaire medische gezondheidsproblematiek. Cliënten krijgen tijdelijke gemedicaliseerde huisvesting in afwachting van hun herstel en/of oriëntatie.

Onder toezicht van de Teamleader van de Herstelopvang Antwerpen neem je deel aan de dagelijkse werking van het project. Je bent verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op operationeel vlak en u organiseert zinvolle dagbesteding voor bewoners. Daarnaast volg je verschillende bewoners hun zorgtraject individueel op.

Als Verpleegkundige in de Herstelopvang ben je vooral aanwezig op de werkvloer, tussen de bewoners, om enerzijds de dagelijkse zorgvragen op te volgen en anderzijds bewoners persoonlijk te begeleiden in hun zorgtraject tijdens hun tijdelijke verblijf in de Herstelopvang.

De Herstelopvang is een tijdelijke dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een precaire medische gezondheidsproblematiek. Patiënten krijgen tijdelijke gemedicaliseerde huisvesting in afwachting van hun herstel en/of oriëntatie.

De functie is het aanspreekpunt aan een groep van een 20-tal vrijwilligers

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als verantwoordelijke voor de zorg sta je in voor de dagelijkse zorgvraag.

 • Je zorgt voor de hygiëne en lichamelijke zorg
 • Paramedische zorgen (temperatuur nemen, hulp bij nemen van de medicatie, etc… )
 • Uitvoeren van verpleegkundige handelingen

Als trajectbegeleider participeer en stuur je mee aan het aanbieden van laagdrempelige individuele begeleiding. Je bent de spilfiguur tussen patiënt, de teamverantwoordelijke die de zorg coördineert en de patiënt.

Je verzekert de continuïteit van de (psychosociale) zorg en stelt doelstellingen op om een (her)oriëntatie van de bewoner te verwezenlijken.

 • Je observeert en analyseert de behoeften van de bewoner en geeft, in samenspraak met multidisciplinair overleg, vorm aan de (individuele) trajectbegeleiding.
 • Het voorstellen, mede samenstellen en ontwikkelen van instrumenten en benaderingen om de bewoners van de herstelopvang terug in staat te stellen actie te ondernemen op het gebied van hun gezondheid, in een logica van empowerment en het verhogen van zelfredzaamheid.
 • Je benadert de begeleiding holistisch. Je werkt aan een positieve vertrouwensrelatie en schept een realistisch beeld van de mogelijkheden binnen zijn of haar traject.
 • Je biedt een luisterend oor.
 • Je begeleidt de bewoners naar externe afspraken en de daaraan gekoppelde praktische organisatie.
 • Je stelt een begeleidings- en behandelplan op maat van de bewoner.
 • Je behoudt de rapportage rond verwezenlijkingen en voltooide acties.
 • Je neemt deel aan intakegesprekken.
 • Je neemt deel aan patiëntenbespreking.
 • Je volgt de administratie van bewoners op.

Als verantwoordelijke voor de dagpermanentie draag je bij aan een de algemene ondersteuning en goede werking van de dienst en organisatie.

 • Organisatie ontbijt, middagmaal en avondeten.
 • Coördinatie van de huishoudelijke taken (orde en netheid, linnenbeheer, hygiëne…)
 • Thuisgevoel geven aan bewoners
 • Aanspreekpunt voor bewoners rond het samenleven en het respecteren van het huishoudelijk reglement.

Als lid van het team heb je een echte teamspirit.

 • Deelnemen aan interne vergaderingen (teamvergaderingen, briefings dvdw.....)
 • Deelnemen aan de reflectie over projectactiviteiten en visie.
 • Samenwerken aan monitoring, het uitvoeren van analyses (kwantitatief en kwalitatief), het opstellen van handleidingen en rapporten die specifiek zijn voor het project.
 • Bijdragen aan de organisatie van de back-up (afwezigheden, vakanties)

Deze functie gaat gepaard met weekend-, dag-, avond- en nachtwerk.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Profiel

 • (Para)medische opleiding (verpleegkunde, zorgkundige)
 • Een opleiding in volksgezondheid is een meerwaarde.
 • Kennis van of interesse in een kwetsbaar publiek
 • Perfecte kennis van het Nederlands.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg.
 • Teamplayer, open voor werken met vrijwilligers
 • Beschikbaarheid: overdag, 's avonds en in het weekend.
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.
 • Informatica: een goedde kennis van Office.

Aanbod

 • Startdatum : ASAP
 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Contrat tot 30 juni 2022, mogelijkse verlenging naargelang van de financiering.
 • Werktijd: 100%
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 2.829,79 € voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van 3.112,77 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen