Organisatie

LD3

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Forum ontwikkelt haar opdracht als LDC in Brussel-Stad, meer bepaald in de wijken Anneessens, Stalingrad en Marollen. Het dienstencentrum is gelegen in Muggenstraat, hartje Anneessens, en huist er in hetzelfde gebouw als de bewoners van Casa Viva.

Functieomschrijving

Operationeel verantwoordelijke voor Lokaal Dienstencentrum Forum

Profiel

LD3 vzw zoekt een getalenteerde operationeel verantwoordelijke die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:


– coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werking
van het dienstencentrum teneinde een kwalitatief aanbod aan bezoekers te
realiseren, o.a. het sociaal aanspreekpunt, activiteitenaanbod


– ondersteuning van het team teneinde een kwalitatieve werking en een gemotiveerde equipe te bekomen– uitbouw van het lokaal dienstencentrum, aan de hand van de meerjarenplanning, wat onder meer inhoudt:


o verdere voorbereiding van meerjarenplan 2023 – 2025


o uitbouw van zorgzame wijken (informele zorg in combinatie met professionele zorg) in Anneessenswijk, Stalingrad en Marollen


o aanbod (diensten/activiteiten)‘op maat’ verder uitbouwen, binnen- en buitenshuis


o samenwerkingsverbanden met lokale en bovenlokale partners
uitbouwen, het lokale netwerk verder opbouwen en onderhouden teneinde
het aanbod voortdurend afgestemd te houden op de noden van de doelgroep


o omkadering van de groepsdynamiek van bewoners casa viva


o Vrijwilligerswerking uitbouwen


– opvolging van de administratieve verplichtingen in het kader van het Woonzorgdecreet


– bijdragen aan de organisatieontwikkeling (kwaliteitstraject, thematische werkgroepen, programmatievergaderingen, teams)


– aansturing van tijdelijke medewerkers (schoonmaak en buurt-en ouderenwerker)

Aanbod

Salaris conform het barema b1a van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2.921 euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3.429 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest