Voltijds Vast


Organisatie
De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.
Functie
Uw taken
De verantwoordelijke voor de Franstalige pedagogische en onderwijsprogramma’s heeft als belangrijkste taken voor de Franstalige netten en doelgroepen:
- Het opstellen, ontwikkelen en organiseren van een programma en diverse activiteiten (workshops voor kinderen tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties, creatieve workshops, educatieve spelletjes, enz.) voor de Franstalige publieksgroepen;
- Het opbouwen en ontwikkelen van de relaties van de Stichting met de Franstalige schoolnetten en verenigingen;
- Het opbouwen en ontwikkelen van relaties met de Franstalige buurtverenigingen;
- Het organiseren van Franstalige geleide bezoeken voor scholen en verenigingen;
- Het opleiden van de gidsen en de animatoren op het vlak van de pedagogische middelen;
- Het assisteren van de persoon die verantwoordelijk is voor de bemiddeling bij de Stichting KANAL bij zijn/haar verschillende taken;
- Het beheren van de subsidieaanvragen in het kader van de pedagogische en onderwijsactiviteiten voor de Franstalige publieksgroepen;
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.

Uw verantwoordelijkheden
Als Verantwoordelijke voor de Franstalige pedagogische en onderwijsprogramma’s oefent u uw functie uit onder leiding van de adjunct-artistiek directeur verantwoordelijk voor publiek en partnerschappen, met als belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden om een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken te verzekeren;
- De opvolging verzorgen, evalueren en eventueel aanpassingen doen aan de organisatieprocessen om een optimale kwaliteit en efficiëntie te verzekeren;
- De medewerkers aansturen en motiveren om hen aan te moedigen om tot de best mogelijke prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling te komen;
- De expertise en ervaringen gebruiken en delen om optimaal te functioneren bij de opvolging van dossiers die strategisch belangrijk zijn voor de activiteiten van de Stichting, en tegelijkertijd een goede interne communicatie te verzorgen;
- De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
- Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van uw taken binnen de Stichting te verbeteren;
- De jaarlijkse budgetten afbakenen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.
Profiel
Uw profiel
- U volgde een opleiding kunstgeschiedenis of cultuur- en/of socio-cultureel management;
- U hebt een aantoonbare professionele ervaring van minstens 8 jaar op het gebied van pedagogische en onderwijsprogramma’s;
- U moedigt innovatie en zin voor initiatief aan om zo onze dienstverlening voortdurend uit te breiden en te verbeteren;
- U hebt een sterke kennis van de Belgische culturele, museale en pedagogische sector;
- U beschikt over een goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands;
- U werkt nauwgezet en methodisch en u hebt een goed praktisch inzicht;
- U bent georganiseerd, flexibel en creatief;
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.)
- U werkt graag in teamverband, maar u bent in staat uw eigen werk ook zelfstandig te organiseren;
- U hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent in staat om initiatieven te nemen;
- U bent sociaal en heel klantgericht;
- U bent vertrouwd met flexibele werktijden.
Aanbod

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding vanaf januari 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.
Solliciteren
Contactpersoon: Mr Jean-François Leconte
Reageren voor: 29/11/2019

Geïnteresseerd? Kandidaturen (sollicitatiebrief en gedetailleerd CV) dienen uiterlijk op 29 november 2019 schriftelijk te worden ingediend bij de Stichting KANAL, Willebroekkaai 6, 1000 Brussel ter attentie van de heer Jean-François Leconte, secretaris-generaal van de Stichting, of via e-mail naar jobs@kanal.brussels. Uw brief dient bij het medewerkersprofiel de vermelding “Verantwoordelijke voor de Franstalige pedagogische en onderwijsprogramma’s’ te bevatten.