Profiel

Uw profiel
- U hebt een universitair of gelijkwaardig diploma in de bouwsector (burgerlijk of industrieel bouwkundig ingenieur, architect, enz.);
- U hebt 10 jaar ervaring op het gebied van beheer en controle van werken, hetzij in een bouwbedrijf, hetzij bij gedelegeerd projectmanagement;
- U beschikt over een perfecte mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Frans. Beheersing van het Engels is een voordeel.
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.).
- U beheerst het softwareprogramma MS Project evenals de gangbare CAD-programma’s (Autocad, VectorWorks, enz.);
- U hebt een sterk gevoel voor initiatief en een ‘resultaatgerichtheid’ bij de uitvoering van uw taken;
- U bent heel nauwgezet, proactief en beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden;
- U past zich vlot aan een dynamische werkomgeving aan;
- U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;

Organisatie

De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.

Aanbod

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding in januari 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.

Functieomschrijving

Uw taken
De belangrijkste taken van de verantwoordelijke voor de controle van de infrastructuurwerken zijn:
- Het controleren van de technische documenten die door de architecten en hun studiebureaus zijn aangeleverd: plannen, lastenboeken, technische fiches en beschrijvingen, meetstaten, planningen, enz.;
- Deelnemen aan het beheer van de werven en aan de controle van de werken en de opvolging verzekeren van de planningen en de budgetten;
- Deelnemen aan de uitwerking van en de controle op contracten voor werkzaamheden, zowel in de administratieve als in de uitvoeringsfase.
- Het controleren van de gedetailleerde en samenvattende meetstaten en de schattingen uitgevoerd door de ontwerpers van het project.
- Het analyseren van de kostenramingen en de planningen die door de bedrijven worden voorgesteld;
- Het identificeren van de uitdagingen op het vlak van planning en organisatie, van de risico’s en de kansen met betrekking tot de gemaakte keuzes wat betreft de organisatie van de bestellingen en de werven;
- Het continu controleren van de uitvoering van de werken op het vlak van kwaliteit en kwantiteit;
- Het analyseren van de uitdagingen en specificiteiten eigen aan duurzaam en energiezuinig bouwen bij het beheer van de werven en relevante aanbevelingen doen in deze domeinen;
- De analytische en documentaire opvolging van de werven verzorgen;
- Het beheren en bijwerken van de gegevensdatabanken in verband met de werken en het materieel.

Uw verantwoordelijkheden
Als Verantwoordelijke voor de controle van de infrastructuurwerken werkt u onder leiding van de Directie Gebouwen met als belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden om een efficiënte en effectieve uitvoering van de opdrachten te verzekeren;
- De opvolging verzorgen, evalueren en eventueel aanpassingen voorstellen aan de organisatieprocessen om een optimale kwaliteit en efficiëntie te verzekeren;
- De expertise en ervaring gebruiken en delen om optimaal te functioneren in de opvolging van dossiers door een goede informatiedoorstroming te verzorgen binnen de directie gebouwen;
- De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest