Organisatie

Koning Kevin vzw

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 12 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Als verantwoordelijke voor de vakantiewerking kom je terecht in het 5-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik, 1 persoon die de internationale projecten coördineert en uit 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

Functieomschrijving

Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.

In de eerste plaats ben je een vrijwilligerscoördinator die in tandem met je collega een ploeg van om en bij de 300 jongeren (= aantal vrijwilligers dat meedraait in de vakantiewerking) aanstuurt. Die vrijwilligers nemen de begeleiding van alle initiatieven op zich. Samen met deze collega draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van onze initiatieven.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld aanwezig zijn op vakanties als begeleider of coördinator, maar ook ingezet worden in andere delen van de organisatie zoals bv. het begeleiden van cursussen.

Het zwaartepunt van de functie ligt in de zomervakantie waarin het merendeel van het vakantieaanbod wordt uitgevoerd.

Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht:

Leiding geven

 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen, grenzen stellen.
 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert

Inhoudelijke kennis

 • Kennis van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders
 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met kinderen en jongeren
 • Kennis van kunsteducatief werken en spelmethodieken

Creativiteit en Flexibiliteit

 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
 • Verbanden kunnen leggen en van daaruit nieuwe inhoud (mee) creëren
 • Kansen zien

Planmatig en resultaatgericht werken

 • Logistieke taken uitvoeren en/of overzien (vb. het boeken van een locatie)
 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

Schriftelijk communiceren

 • Zeer begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren
 • Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel
 • - Een motiverende en vlotte schrijfstijl hanteren
 • Boodschappen sprekend weergeven aan de hand van illustraties, structuur, enz.

Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

 • Aangename werksfeer in een 12-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.
Solliciteren
 • Solliciteer tem vrijdag 03/06 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde gebeurd online op donderdag 09/06 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Een tweede gespreksronde, in real-life, is gepland op vrijdag 17/06 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk (en draagt onze voorkeur uit).

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

Reageren voor: 03/06/2022
Solliciteren
 • Solliciteer tem vrijdag 03/06 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde gebeurd online op donderdag 09/06 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Een tweede gespreksronde, in real-life, is gepland op vrijdag 17/06 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk (en draagt onze voorkeur uit).

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

Reageren voor: 03/06/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant