Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht:


Leiding geven


 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen, grenzen stellen.
 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert

Inhoudelijke kennis


 • Kennis van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders
 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met kinderen en jongeren
 • Kennis van kunsteducatief werken en spelmethodieken

Creativiteit en Flexibiliteit


 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
 • Verbanden kunnen leggen en vandaaruit nieuwe inhoud (mee) creëren
 • Kansen zien
 • Concepten (abstracte vormingsvragen) kunnen uitwerken tot een accurate en uitvoerbare activiteit of vakantie

Planmatig en resultaatgericht werken


 • Logistieke taken uitvoeren en/of overzien (vb. het boeken van een locatie)
 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

Schriftelijk communiceren


 • Zeer begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren
 • Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel

Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Organisatie

Koning Kevin vzw

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Als verantwoordelijke voor de vakantiewerking kom je terecht in het 4-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik van de organisatie en uit 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

Aanbod

 • Aangename werksfeer in een 9-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Functieomschrijving

Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.


In de eerste plaats ben je een vrijwilligerscoördinator die in tandem met je collega een ploeg van om en bij de 300 jongeren (= aantal vrijwilligers dat meedraait in de vakantiewerking) aanstuurt. Die vrijwilligers nemen de begeleiding van alle initiatieven op zich. Samen met deze collega draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van onze initiatieven.


Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld aanwezig zijn op vakanties als begeleider of coördinator, maar ook ingezet worden in andere delen van de organisatie zoals bv. het begeleiden van cursussen.


Het zwaartepunt van de functie ligt in de zomervakantie waarin het merendeel van het vakantieaanbod wordt uitgevoerd.


Doorheen het jaar ben je, naast de inhoudelijke opvolging van de vakanties, ook betrokken bij het ontwikkelen en uitdenken van nieuwe vakantie-concepten die een plaats krijgen in het aanbod van de volgende jaren. Dit gebeurt vaak in samenwerking met externe partners, (bv. musea, bibliotheken en woonzorgcentra) voor wie jij ook een aanspreekpunt vormt. Anderzijds ben je een eerste aanspreekpunt voor organisaties die bij Koning Kevin een vakantie of activiteit willen aanvragen.


Naast de ontwikkeling van het vakantieaanbod denk je ook mee na over de brede communicatie die hierbij komt kijken (teksten schrijven, grafische vormgeving, mailings…).

Solliciteren
 • Solliciteer tem vrijdag 20/08 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op zaterdag 28/08 tussen 10.00u en 18.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op woensdag 01/09 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
Reageren voor: 20/08/2021
Solliciteren
 • Solliciteer tem vrijdag 20/08 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op zaterdag 28/08 tussen 10.00u en 18.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op woensdag 01/09 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
Reageren voor: 20/08/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant