Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen, brengen Brusselaars dichter bij elkaar via een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van lokale activiteiten tot projecten en samenwerkingen met een regionale impact en uitstraling. Met de scholenwerking bereiken de gemeenschapscentra jaarlijks 55.000 leerlingen met een cultureel en kunsteducatief programma tijdens de schooluren. Door middel van theater, film, muziek en beeldende kunsten wordt de verbeelding van de kinderen geprikkeld en ontwikkelen ze vaardigheden waarbij hun waarneming en expressie worden gestimuleerd. De ambitie is om met de scholenwerking elke leerling in deze scholen minstens één maal per schooljaar toe te leiden naar een kwaliteitsvolle culturele activiteit. Hierbij komen ze in contact met nieuwe perspectieven, maar kunnen ze ook zichzelf herkennen.

Om dit doel te bereiken, wordt de scholenwerking van N22 hervormd: vanaf 2025 zullen de gemeenschapscentra de krachten bundelen onder de vorm van vier regio’s (Schoolpodium Noord, Oost, Zuid en West) met elk een verantwoordelijke die programmeert en coördineert. Zij zullen samen een aanbod ontwikkelen voor het Brusselse Nederlandstalige kleuter- en lager onderwijs.

Deze vacature betreft de aanstelling van de tweede van de vier verantwoordelijken: verantwoordelijke schoolpodium West. De verantwoordelijken voor schoolpodium Oost en schoolpodium Zuid worden in de loop van 2024 aangesteld. We doen hiervoor beroep op de wervingsreserve die via deze selectieprocedure wordt aangelegd.

− Je stelt samen met de 3 andere verantwoordelijken het cultureel en kunsteducatief programma op voor alle Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met hen sta je in voor de volgende taken: o Je werkt een audiovisueel, muzikaal, beeldende en podiumkunstenprogramma uit, met aandacht voor de Brusselse context.

o Je staat in voor een overkoepelende zakelijke organisatie.

o Je werkt een interne en externe communicatiestrategie uit.

o Je werkt een inschrijvings- en prijzenbeleid uit.

− Je coördineert de realisatie van dit programma in de regio Schoolpodium West2:

o Voor de keuzes in de programmatie, vertrek je vanuit de lokale realiteit en een connectie met de verschillende gemeenschapscentra en scholen uit je regio.

o Je betrekt de collega’s uit de gemeenschapscentra en zorgt voor een gedragen werking.

o Samen met de centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra in de regio West, zorg je voor de lokale organisatie, de gedeelde personeelsinzet in de regio en het correct inzetten van de gezamenlijke financiële middelen.

o Je staat in voor de regionale zakelijke en financiële organisatie, waaronder contract-afspraken, budget en rapportering over het budget.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.751,48 EUR en een netto maandwedde van 2.401,74 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest