Organisatie

Koning Kevin vzw

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een deeltijds educatief medewerker (60%) voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van haar internationale projecten voor jongeren en jeugdwerkers.

Een allround functie waarbij je nieuwe internationale projecten uit de grond stampt, een groep vrijwilligers aanstuurt en jezelf verder vormt op vlak van intercultureel en internationaal jeugdwerk.

Daarnaast is er de mogelijkheid om deze functie deeltijds verder aan te vullen (tot 80% of voltijds). Dit met het ontwikkelen en uitschrijven van nieuwe projecten (20%) en/of het werken rond diversiteit en toegankelijkheid in de brede werking van Koning Kevin (20%).

Functieomschrijving

Opzetten van projecten i.h.k.v. internationalisering (60%)


In de eerste plaats ben je verantwoordelijk voor het luik internationalisering van de organisatie en de concrete projecten die hieruit voorkomen.


Concreet gaat het hier om volgende projecten:


 • Jongerenuitwisselingen: waarbij Vlaamse jongeren in groep samenkomen met andere Europese jongeren en activiteiten doen rond een bepaalde welgekozen thema (bv. gebruik van sociale media, survivaltechnieken,...). Binnen Koning Kevin worden deze projecten opgenomen in het vakantieaanbod.

 • Internationale cursussen (mobiliteitsprojecten): waarbij jeugdwerkers uit verschillende Europese landen samenkomen om (verder) gevormd te worden rond een bepaald thema dat relevant is voor het jeugdwerk (bv. kunsteducatie) en hierrond uit te wisselen. Binnen Koning Kevin worden deze projecten opgenomen in het cursusaanbod.

 • Vrijwilligersprojecten: waarbij vrijwilligers van Koning Kevin (16 - 24j) zelf een internationaal project op poten zetten. In dit geval treed jij op als coach en facilitator voor deze jongeren.

We organiseren minimum 3 projecten per jaar. Deze projecten vinden zowel plaats in België als in het buitenland en worden hoofdzakelijk gesubsidieerd door het Erasmus+-subsidieprogramma .


Voor al deze projecten neem je de eindverantwoordelijkheid op. Het concrete takenpakket is zeer allround en bestaat o.a. uit:


 • Het inhoudelijk uitwerken en vormgeven van pedagogisch relevante jongeren- en mobiliteitsprojecten met een doordacht programma dat steeds als doel heeft de jongeren of jeugdwerkers te versterken

 • Het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met Europese (jeugd)organisaties

 • Het transparant communiceren naar alle betrokken partijen bij internationale projecten (partners, deelnemers, Belgisch nationaal agentschap …).

 • Het voeren van een financieel beleid waarbij je per project een duidelijk financieel plan opstelt

 • Het coachen, faciliteren en inspireren van (jonge) vrijwilligers

 • Het rapporteren aan de subsidiërende overheden;

 • Het overzicht bewaken van overkoepelende doelstellingen, je schouders zetten onder de realisatie hiervan en bijsturen waar nodig.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld zelf ook eens meegaan op een internationaal project of een ander initiatief van Koning Kevin.


Je komt terecht in het 4-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat - naast jezelf - uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik van de organisatie en uit 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.Naast het luik rond internationalisering is er de mogelijkheid om de job uit te breiden naar 80% of voltijds. Dit kan indien (één van) onderstaande takenpakket(ten) jou aanspreekt en bij je profiel past.


Het uitwerken van experimentele en nieuwe projecten die de organisatie versterken (20%)


Je verdiept je in de werking van de organisatie en gaat actief op zoek naar nieuwe projecten die de organisatie kunnen versterken. Hierbij hou je rekening met bestaande financieringsmogelijkheden binnen de (brede) jeugdwerksector en geef je zelf vorm aan de nodige subsidiedossiers.


Werken aan een toegankelijke en diverse organisatie (20%)


Je gaat op zoek naar bestaande drempels binnen Koning Kevin en naar manieren om de werking toegankelijk te maken (en te houden) voor zoveel mogelijk kinderen, jongeren en vrijwilligers. Hiervoor sta je met 2 voeten in het werkveld. Enerzijds ga je participatief aan de slag en werk je hiervoor nauw samen met vrijwilligers. Anderzijds ben je bereid om over het muurtje te gaan kijken en bevind je je in een netwerk met externe organisaties.Tijdens een eerste kennismakingsgesprek horen we graag van jou of er (en zo ja, welke) extra delen van deze vacature jou aanspreken en bij je profiel en competenties passen. Indien er tot aanwerving wordt overgegaan wordt het concrete takenpakket (en het daaraan gekoppelde arbeidsvolume) beslist in samenspraak.

Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht:


Planmatig en resultaatgericht werken


 • Een project kunnen plannen van A tot Z: een project kunnen vertalen naar een kwaliteitsvol initiatief

 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering

 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde

 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

 • Logistieke taken uitvoeren en/of overzien (vb. het boeken van een locatie of het regelen van transport voor een groep )

Leiding geven


 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen.

 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert

Inhoudelijke kennis


 • Kennis van de leefwereld van jongeren, hun begeleiders en de brede jeugdwerksector

 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met groepen (vormingswerk)

 • Kennis van kunsteducatief werken en spelmethodieken

Creativiteit en Flexibiliteit


 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen

 • Concepten (abstracte projecten) kunnen uitwerken tot een accurate en uitvoerbare programma en activiteiten

Communiceren en netwerken


 • Begrijpelijk schriftelijk en mondeling kunnen communiceren. Zowel in het Nederlands als in het Engels

 • Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel

 • Een motiverende en vlotte schrijfstijl hanteren

 • Het opbouwen en onderhouden van contacten met mensen buiten de eigen organisatie.

Bij voorkeur het je reeds ervaring in het brede jeugdwerk en/of met interculturele projecten.


Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.


Ook als je nog geen ervaring hebt met de context van internationaal jeugdwerk moedigen we je aan om te solliciteren. We geloven dat het bezitten van de juiste competenties, een sterke motivatie en een juiste leerhouding ervoor kunnen zorgen dat je snel kan groeien.

Aanbod

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.

 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.

 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b

 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.

 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.

 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.

 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.

 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.

 • De jaarlijkse vakantie vermeerderd naargelang de toegekende anciënniteit.

 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.

 • De arbeidsduur bedraagt minstens 22 en maximum 38 uren per week in een flexibel uurrooster.

 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant