Profiel

− beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange


type op het moment van de inschrijving,


ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat je beschikt over de niveaugebonden


competenties van niveau A die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel


2.2.6 rechtspositiebesluit;


− een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;


− de burgerlijke en politieke rechten genieten;


− aan de dienstplichtwetten voldoen;


− medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Organisatie

Vlaamse Gemeenchapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse


Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een nietgeïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 3.201,86 EUR bruto en 2.068,10 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:− abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De Lijn), fietsvergoeding;

− MIVB-abonnement;


− hospitalisatieverzekering;


− maaltijdcheques;


− verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;


− stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;


− goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele


werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor de functie: adjunct van de directeur - verantwoordelijke Leren & Ontwikkelen− Je ontwikkelt, beheert en coördineert projecten en aanvragen in het kader van zowel


individueel talentmanagement als organisatie-ontwikkeling. Dit doe je na een grondige


analyse van de korte- en langetermijnbehoeften van personeelsleden, teams en de


organisatie en om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Je hanteert daarbij een


grote waaier aan leerinterventies: online, blended en klassikale leertrajecten over


individuele of teamcoachings tot communities of practice.


− Je helpt om leren en ontwikkelen duurzaam in het DNA van de VGC en haar


personeelsleden te verankeren. Het toekomstige digitale leerplatform dat je mee opzet en ontwikkelt speelt daarbij een belangrijke rol.− Je coördineert de procedure voor de jaarlijkse functioneringsevaluaties. Je integreert de relevante info die daaruit voortkomt in de leer- en ontwikkelinterventies die je opzet.− Je staat in voor de monitoring van en feedback geven over de beleidsuitvoering aan het


beleid.


− Je staat in voor de voorbereiding en opvolging van de aanpassingen aan de


rechtspositieregeling, meer bepaald de onderdelen rond evaluatie en vorming, in


samenwerking met de juridische dienst.


− Je bent verantwoordelijk voor de digitalisering van de processen rond opleidingen, leren en evalueren.− Je volgt (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein en vakgebied op (o.a.


wetgeving en maatschappelijke trends).


− Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe partners.


− Je geeft leiding en coacht een team


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle benodigde documenten.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest