Profiel

Wat is belangrijk om de opdracht tot een goed einde te brengen:


 • Je biedt een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je hanteert een waarderende en talentgerichte management stijl en je leiderschapsstijl is coachend en verbindend.
 • Je bewaart in alle omstandigheden het beroepsgeheim en integriteit is voor jou een basiswaarde.
 • Je kan prioriteiten leggen en neemt beslissingen om de werking binnen je verantwoordelijkheidsdomeinen te initiëren of structureel te verbeteren. Je neemt eindverantwoordelijkheid en krijgt zaken ook gedaan.
 • Je toont je deskundigheid door zelfstandig te functioneren, creatieve oplossingen te bedenken, initiatief te nemen en advies te vragen waar nodig.
 • Je bent kostenbewust en werkt nieuwe methodes en procedures uit, die maximaal rendement opleveren.
 • Je communiceert efficiënt, zowel mondeling als schriftelijk, met klanten, medewerkers en met diensten en organisaties. Je bouwt de noodzakelijke relaties en netwerken uit in functie van de goede werking van je dienst, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je beschikt over een sterk analytisch inzicht in financiële materies en over economische inzichten om je dienst kostenefficiënt te kunnen organiseren. Je hebt een sterke affiniteit met het gerelateerde domein facility.
 • Je hebt kennis van de regelgeving en – bij voorkeur - de sector, evenals een financiële methodiek en je hebt kennis van boekhoudkundige regels volgens VZW-wetgeving

Wij verwachten we bijkomend en specifiek:


 • Je bent in het bezit van Bachelor of Master niveau of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt enkele jaren ervaring in het leiden van teams

Organisatie

PEGODE VZW

Pegode VZW is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten, die vandaag samen meer dan 600 personen met een beperking ondersteunen. We doen dit ‘op maat’ en in regie van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan inclusie en kwaliteit van leven. Om de flexibele, vraaggestuurde en gevarieerde ondersteuning te kunnen bieden, kiest Pegode voor sociaal ondernemerschap, vernieuwing en samenwerkingsverbanden die inzetten op het bundelen van krachten, netwerkvorming, lokale verankering en beleidsbeïnvloeding.

Aanbod

. Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; voltijds of 80%


 • Loon afhankelijk van anciënniteit volgens de barema’s van paritair comité 319.01 (tussen 3.296 € en 4.213 €)
 • Dienstverplaatsingen, touring, laptop en smartphone
 • Werkplek in Kontich centrum
 • Een boeiende en afwisselende job, in een tof team van medewerkers die mensen en collegialiteit centraal zetten.


Functieomschrijving

Om het financieel beleid van Pegode te ondersteunen…


Zorg je voor het goede verloop van de boekhouding en neem je het beheer van financiën en facility op. In lijn met de strategie van Pegode maak je een meerjarenbeleid en zet dit om in de praktijk.


Voor Pegode als geheel ben je tevens verantwoordelijk voor ons kostprijsmodel en stel je een financiële management rapportering op.


Als verantwoordelijke financiën en rapportering sta je in voor:


 • Samen met de algemeen directeur en het directieteam vertaal je de strategische doelstellingen van Pegode in coherente financiële beleidsdoelstellingen en een meerjarenbegroting.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van een organisatie brede financiële management rapportering. Je ontwikkelt samen met het directieteam, de KPI's en fungeert als strategische business partner voor de directie, de leidinggevenden en de Raad van Bestuur.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de opmaak en presentatie van de begroting en jaarrekening, aan het directieteam en de Raad van Bestuur.
 • Je beheert het werkings- en investeringsbudget om de financiële beleidsdoelstellingen waar te maken. Je werkt samen met de directieteam om mee het personeelsbudget te begroten.
 • Je analyseert het huidige kostprijssysteem, optimaliseert het en zorgt voor permanente opvolging en monitoring ervan.
 • Je leidt de financiële dienst en stuurt mee facility aan. Je stuurt je medewerkers aan. Je ondersteunt en coacht hen in functie van hun opdracht en in hun samenwerking met elkaar en andere diensten. Je zorgt voor de goede samenwerking. Je organiseert regelmatig team overleg.
 • Je beheert projecten, financiële dossiers, processen en het dagdagelijkse reilen en zeilen van de dienst.
 • Je zorgt voor een actieve en open communicatie met je medewerkers, projecten, klanten, vrijwilligers, het netwerk van Pegode, het VAPH, belangenorganisaties….
 • Je volgt financiële evoluties op de voet en je werkt financiële richtlijnen uit, en implementeert en communiceert deze in de organisatie. Je adviseert medewerkers, leidinggevenden en het management.
 • Je rapporteert aan directieteam en algemeen directeur.
Solliciteren

Graag CV en motivatiebrief via email naar ans.smits@pegode.be aub

Reageren voor: 23/08/2020
Solliciteren

Graag CV en motivatiebrief via email naar ans.smits@pegode.be aub

Reageren voor: 23/08/2020
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen