Organisatie

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van meer dan 240 professionele organisaties uit het brede kunstenveld in Vlaanderen en Brussel. Al 30 jaar sensibiliseert oKo beleidsmakers, betrokken actoren en publiek voor het belang van kunsten in de samenleving. OKo is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor overheden voor werkgeverschap, zakelijk en juridisch beleid en voor alle aspecten van het (kunsten)beleid.

Het oKo-team bestaat uit een kleine ploeg van sterk gespecialiseerde medewerkers die in intense samenwerking taken en ambities vervullen en hierin een hoge mate van eindverantwoordelijkheid opnemen. Zelfstandig werken enerzijds en regelmatig overleg anderzijds behoren tot de dagelijkse realiteit op de werkvloer.

Functieomschrijving

Als communicatiemedewerker bij oKo ben je verantwoordelijk voor het
informeren, engageren en sensibiliseren van oKo-leden over alle thema’s
waar oKo aan werkt, zoals kunstenbeleid, werkgeverschap, zakelijk en
juridisch beleid. Je zoekt mee naar manieren om kennis en tools te
ontsluiten en draagt waar mogelijk vanuit je communicatie-expertise bij
aan de ontwikkeling ervan. Tegelijk zorg je ervoor dat oKo regelmatig
naar buiten treedt met gedragen standpunten en waak je samen met de
directeur (tevens woordvoerder) over de strategische en inhoudelijke
consistentie ervan. Je zoekt opportuniteiten om het belang van de
kunsten in de publieke opinie, bij beleidsmakers en in de samenleving te
verduidelijken en om het draagvlak voor kunstenbeleid te ondersteunen
en te vergroten. Ten slotte coördineer je Juist is Juist, het online platform over fair practice in de kunstensector.


Opdracht


Interne communicatie


 • Je verzamelt content voor onze ledennieuwsbrieven en nieuwsflashes, en staat in voor de redactie en verzending ervan.
 • Je staat in voor het beheer van onze website www.overlegkunsten.org:
  je schrijft nieuwsberichten, onderhoudt de agenda (op het ledengedeelte
  van de site), beheert de toegang voor leden en onderhoudt contacten met
  de webmaster. Bovendien coördineer je de kennisbank waarop leden
  informatie, managementtools, standpunten en nieuws over oKo-thema’s
  kunnen vinden. Daartoe ga je op zoek naar content, toets je die af bij
  collega’s en experten, schrijf je bijdragen en actualiseer je de
  bestaande content waar nodig.
 • Je zoekt mee naar manieren om
  beleidsactualiteit en vakkennis voor leden te ontsluiten en ondersteunt
  bij de ontwikkeling van managementtools.
 • Je ondersteunt je collega’s bij het opstellen van nota’s voor (bestuurs)vergaderingen.
 • Je bent betrokken bij inhoudelijke trajecten en helpt die waar nodig mee te coördineren.
 • Tot het einde van de pandemie sta je ook in voor het websitebeheer en onderhoud van www.sectorgidscultuur.be. Je actualiseert de website al naargelang de wijzigende maatregelen en schrijft en verzendt nieuwsbrieven.
 • Je
  stelt jaarlijks een communicatieplan en budget op (voor interne en
  externe communicatie) in samenspraak met het team en de directeur.

Externe communicatie


 • Je verzamelt content voor onze externe nieuwsbrief, en staat in voor de redactie en verzending ervan.
 • Samen
  met je collega’s en de directeur schrijf je standpunten en zoek je naar
  manieren om die naar de oKo-doelgroepen te brengen (beleidsmakers,
  partners, publieke opinie). Je waakt daarbij over een heldere tone of
  voice en consistentie in onze communicatiestijl.
 • Je ondersteunt
  je collega’s en de directeur bij het opstellen van nota’s voor
  beleidsmakers en partners. Waar nodig schrijf je die nota’s zelf. Indien
  nodig of ga je op zoek naar onderliggend materiaal via deskresearch of
  interview je leden en/of partners.
 • Je beheert de sociale media
  van oKo (Facebook en LinkedIn) en gaat mee in interactie met leden,
  beleidsmakers en de publieke opinie.
 • Je monitort sociale netwerken (van Twitter over Instagram tot Facebook) voor relevante sectorale informatie.
 • Je
  staat in voor de redactie van position papers en ander drukwerk en
  volgt de vormgeving ervan op. Je onderhoudt daartoe contacten met
  vormgever en drukker.
 • Je maakt persberichten en opiniebijdragen op en organiseert persmomenten.
 • Je
  werkt het externe communicatiebeleid (pers & PR) van oKo verder
  uit. Je beheert de perscontacten van oKo en bouwt het persbestand verder
  op. Je werkt in nauw overleg met de directeur en ondersteunt haar bij
  haar voorbereidingswerk, qua boodschap, toon en stijl.
 • Je zoekt
  naar opportuniteiten om de kunsten in het algemeen en
  kunstenorganisaties in het bijzonder op een positieve manier in de
  publieke opinie te brengen. Je zoekt daarvoor creatieve manieren en
  maakt gebruik van je contacten binnen en buiten het oKo-netwerk.

Coördinatie Juist is Juist


 • Je beheert de website www.juistisjuist.be.
  Je actualiseert de site waar nodig, coördineert de Engelse vertalingen
  en onderhoudt het contact met de webmaster en vormgever van Juist is
  Juist.
 • Je denkt samen met de vormgever na over online en offline
  promotiemateriaal om Juist is Juist bekender te maken in de
  kunstensector.
 • Je coördineert de Juist is Juist-roadshow: je
  legt contacten met sectorale spelers en hogescholen om Juist is Juist te
  presenteren en speelt in op opportuniteiten om Juist is Juist bekend te
  maken.
 • Je ontwikkelt samen met de vormgever content voor de
  Facebook- en Instagram-pagina van Juist is Juist en staat in voor het
  onderhoud van deze pagina’s.

Profiel

 • Je hebt een academische master of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens vijf jaar professionele ervaring. Ervaring in
  de kunstensector, belangenbehartigend werk en/of beleidscommunicatie is
  een troef.
 • Je kan helder, correct en motiverend schrijven.
 • Je kan specialistische beleidstaal ontsluiten voor de gebruiker.
 • Je hebt sterke vaardigheden in rapportage, copywriting en tekstcorrectie. Ervaring met het afnemen van interviews is een troef.
 • Je kan kort op de bal spelen met dringende en korte berichten. Je kan goed om met strakke deadlines.
 • Je
  hebt ervaring met digitale communicatie en kan vlot om met sociale
  media. Je slaagt erin een actieve community aan volgers op te bouwen en
  uit te breiden.
 • Je hebt een hart voor de kunsten en bent geïnteresseerd in zakelijk, sociaal en fiscaal beleid en voor belangenbehartigend werk.
 • Je bent resultaatgericht, hebt sterke organisatie-skills en een stevig gevoel voor planning en deadlines.
 • Je kan goed om met onmisbare basissoftware zoals Google Docs, Microsoft Office en content management systemen.
 • Je
  hebt ervaring in het onderhouden van perscontacten. Je weet hoe je de
  pers op vlak van de kunsten in het algemeen en kunstenbeleid en
  werkgeverschap in het bijzonder bespeelt. Je weet met welke verhalen je
  de pers warm maakt. Je kan kritische pers te woord staan en blijft ook
  bij moeilijke vragen en technische onderwerpen professioneel en helder.
 • Je hebt voeling met het Vlaamse en Brusselse culturele veld en knoopt gemakkelijk contacten.
 • Je ziet opportuniteiten om de kunsten op een positieve manier onder de aandacht van de publieke opinie te brengen.
 • Je
  bent een echte teamplayer. Door jouw sympathieke, empathische en
  diplomatische aanpak bouw je ook met jouw gesprekspartners binnen en
  buiten het oKo-netwerk een sterke vertrouwensband op.

Aanbod

 • Een uitdagende job in een klein en geëngageerd team met veel
  externe contacten en veel ruimte voor professionele en persoonlijke
  groei.
 • Contract van onbepaalde duur, 80%.
 • Het loon wordt
  vastgelegd op basis van de sectorale barema’s: cao Podiumkunsten-Muziek
  - PC 304 en staat in verhouding tot relevante ervaring.
 • Extralegale
  voordelen: volwaardige eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering en
  maaltijdcheques en 100% terugbetaald woon-werkverkeer met het openbaar
  vervoer.
 • Een werkplek met veel aandacht voor juiste werkomstandigheden en persoonlijk welbevinden.
 • De mogelijkheid om minstens 2 dagen per week van thuis uit te werken.
Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en je cv naar de directeur van oKo, Leen Laconte, via het e-mailadres info@overlegkunsten.org tot en met 3/12/2021.

Verdere procedure

Kandidaten die worden weerhouden op basis van de eerste selectie van de binnengekomen sollicitatiebrieven, worden uitgenodigd op een eerste sollicitatiegesprek op 13/12. De tweede gespreksronde gaat door op 17/12/2021.

Reageren voor: 04/12/2021
Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en je cv naar de directeur van oKo, Leen Laconte, via het e-mailadres info@overlegkunsten.org tot en met 3/12/2021.

Verdere procedure

Kandidaten die worden weerhouden op basis van de eerste selectie van de binnengekomen sollicitatiebrieven, worden uitgenodigd op een eerste sollicitatiegesprek op 13/12. De tweede gespreksronde gaat door op 17/12/2021.

Reageren voor: 04/12/2021
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest