Profiel

Diploma


Universitair masterdiploma (architectuur, geschiedenis of kunstgeschiedenis) of gelijkwaardige beroepservaring.


Ervaring


Minstens 10 jaar beroepservaring in openbare of private culturele instellingen die beschikken over collecties en die openstaan voor zowel het grote publiek als specialisten; minimum 5 jaar een team hebben geleid.


Vereiste bekwaamheden


Uitstekende kennis van een van de twee landstalen (Nederlands of Frans) en een goede kennis van de andere.


Goede kennis Engels.


Uitstekende kennis van de Brusselse culturele sector en instellingen.


Beheersing van de Microsoft Office Suite.


Leiderschap, teammanagement.


Dynamisch, initiatiefrijk, doeltreffend, veelzijdig en zelfstandig.


Blijk geven van belangstelling voor erfgoed, architectuur en het beheer van archieven.


Reeds vertrouwd zijn met de belangrijkste thema’s die aan bod komen in de collecties is een troef.


Reeds ervaring hebben met het organiseren van een verhuizing van een archief of bibliotheek is een troef.

Organisatie

CIVA – Brussels centrum voor stad, architectuur en landschap

CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen.

CIVA heeft als missie de architectuur, de stedenbouw, het patrimonium, het landschap, het stedelijke ecosysteem en de cultuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te valoriseren. De activiteiten zijn gericht op het onderwijzen, documenteren en informeren, en willen de reflectie voeden over het Brusselse landschap en haar transformatie in een mondiale context.

CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een permanente plek voor kinderen, ruimte voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en animaties.

CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL, waar het tegen 2024 haar intrek in zal nemen.

_

CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief en een omvangrijke bibliotheek ter beschikking van het publiek.

De bibliotheek telt bijna 50.000 oude en recente werken, honderden tijdschriftnummers en documentatiedossiers over architectuur, stedenbouw, stadsgeschiedenis, landschapsarchitectuur, tuinen en stedelijke ecosystemen.

Het archief behelst documentatie over de praktijk van architectuur, landschapsarchitectuur en tuinen, en reflecties over de stedelijke ecosystemen in België. Het omvat een ruime waaier van dragers: uiterst waardevolle grafische archiefstukken (plannen, tekeningen, schetsen), schriftelijke archiefstukken (briefwisseling, persoonlijke aantekeningen, bestekken, follow-up van projecten), fotografische documenten, maar ook maquettes, audio- en audiovisuele archiefstukken, meubels, behangpapier en stoffen. De archiefstukken hebben hoofdzakelijk betrekking op de 19e en 20e eeuw in België. Ze kunnen worden geraadpleegd door onderzoekers, studenten, professionals en particulieren. Ze worden gebruikt voor tentoonstellingen, publicaties, studies en diverse activiteiten georganiseerd door CIVA of derden. Alles samen bestaat de CIVA-collectie uit zo’n 500 collecties, waardoor CIVA meteen ook het belangrijkste archiefcentrum voor architectuur en landschapsarchitectuur in België is. Tot de collectie van CIVA behoren onder meer de collecties van Victor Bourgeois, Huib Hoste, Renaat Braem, Jean-Jules Eggericx, Louis-Herman De Koninck, Gaston en Maxime Brunfaut, Antoine Courtens, Jos Bascourt, Alban Chambon, Henry Lacoste, Paul Hamesse, Akarova, Coulon & Noterman, Groupe Structures, Groupe Alpha, Jacques Cuisinier en niet te vergeten die van Victor Horta en Henry van de Velde.

Aanbod

Stelsel


Voltijds


De verantwoordelijke collecties zal zich moeten verplaatsen in België en zal soms ‘s avonds en in het weekend moeten werken.


De verantwoordelijke collecties zal bij zijn of haar aantreden worden bijgestaan door de verantwoordelijke van de dienst archief, tot eind 2021 (pensionering).


Aanvang contract


zomer 2021

Functieomschrijving

In samenwerking met het CIVA-team en onder toezicht van de artistiek directeur en de algemeen directeur leidt de verantwoordelijke collecties de activiteiten van de dienst archief (6 medewerkers) en de dienst bibliotheek (8 medewerkers, inclusief de bibliotheekverantwoordelijke). De verantwoordelijke collecties verwerft een diepe en brede kijk op de wetenschappelijke en artistieke inhoud van de CIVA-collecties, om bezoekers (onderzoekers, studenten, professionals en particulieren) erin wegwijs te kunnen maken en de dienst programmatie te kunnen ondersteunen in zijn activiteiten ter ontsluiting van de collecties (tentoonstellingen, publicaties, studies en animaties).


De verantwoordelijke collecties vertegenwoordigt de CIVA-collecties ten overstaan van zowel het grote publiek als specialisten en is er de ambassadeur van.


De verantwoordelijke collecties verzekert de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de CIVA-collecties, en zet partnerships op touw met instellingen, de overheid, scholen en het verenigingsleven, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De verantwoordelijke collecties bevordert het benutten van de collecties, zowel binnen CIVA zelf als daarbuiten, onder meer via bruiklenen en samenwerkingen.


De verantwoordelijke collecties omkadert het team van de bibliotheekdienst (in samenwerking met de verantwoordelijke van die dienst) en organiseert het werk van het team van de archiefdienst. De verantwoordelijke collecties ziet toe op de efficiënte uitvoering van de taken van de bibliotheek- en archiefdienst. Hij of zij motiveert en stimuleert de teams bij het verwezenlijken van de vastgelegde doelstellingen.


In rechtstreekse samenwerking met de artistiek directeur bepaalt de verantwoordelijke collecties het aankoopbeleid van de archiefdienst en neemt hij of zij deel aan het bepalen van het (lopende) aankoopbeleid van de bibliotheekdienst. De verantwoordelijke collecties legt nuttige contacten met potentiële schenkers, met het oog op het aantrekken van nieuwe fondsen.


De verantwoordelijke collecties beheert de financiële middelen toegekend aan de bibliotheekdienst (in samenwerking met de verantwoordelijke van die dienst) en de archiefdienst, en werkt mee aan het opstellen van het geheel der administratieve en juridische documenten nodig voor een goede werking van de diensten.


De verantwoordelijke collecties staat in voor de conservatie van de collecties.


De verantwoordelijke collecties werkt aan de voorbereiding en organiseert de verhuizing van de collecties naar KANAL in 2024.


De verantwoordelijke collecties brengt verslag uit over de werking van de diensten aan de directie en de raad van bestuur.

Solliciteren

Stelsel

Voltijds

De verantwoordelijke collecties zal zich moeten verplaatsen in België en zal soms ‘s avonds en in het weekend moeten werken.

De verantwoordelijke collecties zal bij zijn of haar aantreden worden bijgestaan door de verantwoordelijke van de dienst archief, tot eind 2021 (pensionering).

Aanvang contract

zomer 2021

Reageren voor: 02/05/2021
Solliciteren

Stelsel

Voltijds

De verantwoordelijke collecties zal zich moeten verplaatsen in België en zal soms ‘s avonds en in het weekend moeten werken.

De verantwoordelijke collecties zal bij zijn of haar aantreden worden bijgestaan door de verantwoordelijke van de dienst archief, tot eind 2021 (pensionering).

Aanvang contract

zomer 2021

Reageren voor: 02/05/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest