Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten


een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenchapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− adjunct van de directeur – verantwoordelijke beleidsondersteuning (niveau A) bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin; Als adjunct van de directeur draag je bij aan de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de algemene directie bereikt worden in wisselwerking met de specifieke doelstellingen van diverse onderdelen van de algemene directie én van de VGC. Je bent verantwoordelijk voor kennismanagement en risicobeheer en zet volop in op beleidsvoorbereidende en –evaluerende activiteiten. Onder de hiërarchische leiding van de algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de afstemming van de diverse werkprocessen binnen de algemene directie.
Je rapporteert aan de algemeen directeur Welzijn, Gezondheid en Gezin. Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s:− Je staat in voor de ontwikkeling van duurzame beheersvormen, inclusief de ontwikkeling van een continuïteitsplan.− Je staat in voor de ontwikkeling en het beheer van een intern prestatiemeetsysteem. Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken:
− Je beheert de beleidscirkel. Coördineren van de werkzaamheden en de processen:− Je volgt de strategische planning mee op binnen het geheel van de algemene directie.


− Je monitort en stroomlijnt de van kracht zijnde algemene reglementeringen.


− Je staat in voor de analyse en de bijsturing van de processen.


− Je ontwikkelt en beheert de noodzakelijke procedures, inclusief de monitoring van de effectiviteit.− Je stuurt de ontwikkeling aan van de indicatoren, inclusief de monitoring en de evaluatie.− Je implementeert en beheert digitale projecten voor de algemene directie waaronder de digitale subsidiebehandeling. Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends):

− Je bent verantwoordelijk voor de data-analyse en de opvolging ervan: bevordering


digitalisering in functie van het documenteren, beheren en ter beschikkingstellen van de


aanwezige kennis en ervaring binnen de algemene directie.


− Je staat in voor de kwaliteitszorg meer bepaald voor de aansturing van het opstellen, het beheer en de evaluatie van het kwaliteitshandboek, draaiboeken, veiligheidsprocedures, evaluatiecycli …
Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten:


− Je beheert en monitort de convenanten en overeenkomsten met externe partners


(overheden en andere).


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op woensdag 14 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur verantwoordelijke beleidsondersteuning’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 14/04/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op woensdag 14 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur verantwoordelijke beleidsondersteuning’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 14/04/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest