Organisatie

SAAMO

Functieomschrijving

Kennis en inzichten

 Je bent vertrouwd met de werkwijze van SAAMO: mensen versterken en samen concrete en vernieuwende oplossingen uitwerken die leiden tot sociale verandering

 Je bent een geboren organisator en je kan planmatig, resultaatsgericht en zelfstandig werken

 Je hebt zicht op de sociale kaart omtrent mensen zonder wettig verblijf of je kan je snel inwerken in dit thema

 Je kent en hebt (praktijk)ervaring met de leefwereld van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en met de situatie van mensen zonder wettig verblijf in het bijzonder

Vaardigheden

 Je hebt een open vizier naar nieuwe invalshoeken om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke kwesties

 Je bent een echte netwerker: je weet mogelijkheden aan te grijpen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en uit te bouwen tot duurzame allianties

 Je weet in een project doelstellingen, structuur en prioriteiten aan te brengen en flexibel aan te passen in functie van het behalen van resultaten

 Je bekijkt diversiteit als een meerwaarde zonder de moeilijkheden te negeren.

 Je beschikt over redactionele vaardigheden in functie van externe communicatie en verslaggeving. Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands en in het Frans

 Je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor opportuniteiten en kan dit omzetten in actie.

Profiel

Als opbouwwerker

Breng je mensen in een kwetsbare positie samen en werk je met hen aan concrete oplossingen. Dit doe je met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtopbouwwerk. Zo bouw je mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Samen met je ervaren en gedreven collega’s, werk je vanuit de visie en missie van SAAMO aan de doelstellingen van je project.

In het project “Mensen zonder wettig verblijf” “MZWV”


In Brussel leven duizenden mensen zonder wettig verblijf in bijzonder moeilijke omstandigheden. SAAMO Brussel komt op voor meer sociale bescherming en toegang tot grond- en mensenrechten voor mensen
zonder wettig verblijf in Brussel. Wanneer mensen zonder wettig verblijf slachtoffer zijn van misbruik, durven ze vaak geen klacht indienen
uit schrik om opgepakt te worden. Onnodige administratieve drempels bemoeilijken hun toegang tot medische zorg. Hun recht op juridische bijstand is bijna onmogelijk te realiseren door de hervorming van het systeem van de kosteloze rechtsbijstand. Ze zijn aangewezen op zwartwerk in circuits waar uitbuiting de norm is, hierdoor kunnen ze ook hun recht op een waardig inkomen niet waarmaken.

SAAMO Brussel ondersteunt mensen zonder wettig verblijf om hun rechten als werknemer te doen gelden. Samen met hen zoeken we ook verder naar alternatieven om tot een volwaardig inkomen te komen.

Aanbod

We gaan voluit voor gelijke kansen en waarderen diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,... beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan SAAMO niet.

Job details

 Contract: Onbepaalde duur, 100%

 Starten: zo snel mogelijk

 Standplaats: Circularium, Heyvaertstraat 140, 1080 Molenbeek

 Diplomavereisten: een diploma hoger onderwijs in sociaal-culturele richting is een meerwaarde maar geen vereiste. Ervaring op basis van elders verworven competenties komt ook in aanmerking.

 Loon: startbarema B1C / B1B na 6 jaar anciënniteit (relevante ervaring wordt in aanmerking genomen) conform PC 329.01

 Weekend en avondwerk: Flexibel

Aanbod

 Je komt terecht in een aangename werksfeer en je krijgt goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren.

 We geven je de kans om ervaring op te doen in een boeiende sector.

 Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities.

 We bieden je een soepele uur-, vakantie- en compensatieregeling.

Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest