Organisatie

Circusplaneet vzw

Met ‘the sequel’ (werktitel) willen Ell circo d’ell fuego, Circus Zonder Handen en Circusplaneet opnieuw de handen in elkaar slaan om een interstedelijke jongerenproductie op poten te zetten. We zetten in op een verbindend, co-creatief en artistiek traject. Vaak zijn producties het resultaat van goede artistieke ideeën van makers, maar nu willen we het anders aanpakken!

We vertrekken écht vanuit de leefwereld van de groep jongeren: welke thema’s leven bij hen en waarrond willen ze werken? Globelink vzw zal een deel van dit traject begeleiden. Om de jongeren te steunen, motiveren en helpen tijdens zowel het creatieproces als het uitvoeren of tonen van hun eindproduct, zoeken we een artiest of collectief.

Van bij de start ben jij als artiest of zijn jullie als collectief bij het participatieve traject betrokken. Wanneer het thema, de inhoud en vorm beslist is door de jongeren, ga jij of gaan jullie artistiek aan de slag. Wat we beogen is een kwalitatief artistiek eindresultaat dat toegankelijk is voor het brede publiek en speelt/aanwezig is in ten minste Gent, Antwerpen en Brussel.

Functieomschrijving

jouw verantwoordelijkheden als artiest/collectief

* Je bent mede-begeleider van een groepsproces van jongeren waarbij je zorg hebt voor veiligheid op alle vlakken (fysiek, technisch, emotioneel).
* Je gaat actief aan de slag met de input van de jongeren. Door middel van je artistieke bagage weet je dit in een artistiek traject en kwalitatief eindproduct te gieten.
* Je bent artistiek eindverantwoordelijke.

Profiel

deze job is iets voor jou als…

* je bereid bent je eigen artistieke ideeën aan de kant te schuiven. Je helpt de jongeren bij HUN EIGEN creatietraject.
* je geïnteresseerd bent in de leefwereld van jongeren tussen de 14 en 22 jaar.
* je een goed gevulde artistieke rugzak hebt.
* je houdt van verrassingen en goesting hebt in een uitdaging.
* je het proces minstens even belangrijk vindt als het eindproduct.
* je bovendien nog eens goed kan samenwerken.

Aanbod

wat bieden we?

Naast de ervaring van je leven, een opdracht van bepaalde duur voor de periode januari 2024 – november 2024. We voorzien ongeveer 35 contactdagen in die periode. Data kunnen tot op zekere hoogte besproken worden.

Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Andere