Profiel

Jouw profiel:

• Je bent houder van een Master diploma erkend door NARIC Vlaanderen of Fédération Wallonie – Bruxelles ;

• Je bent perfect Nederlandstalig en hebt een heel goeie kennis van het Frans; • Je hebt ervaring in het leiding geven aan een team ;

• Je bent vertrouwd met de inhoudelijke en technische kant van een openbare bibliotheek. Ervaring hiermee is een plus ;

• Je kent de Brusselse structuren en de plaats van een Brusselse gemeente die voor haar Nederlandstalig cultuurbeleid samenwerkt met de Vlaamse Gemeenschapscommissie ;

• Je kent het decreet lokaal cultuurbeleid ;

• Je bent vlot in het overleg en de samenwerking met de lokale partners, vrijwilligers en bewoners. Je kan een netwerk uitbouwen rond de bibliotheek ;

• Je denkt en handelt proactief, analytisch, strategisch en kan gemakkelijk de prioriteiten vastleggen;• Je bent creatief, dynamisch en neemt vlot initiatief ;

• Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid, je probeert problemen op te lossen, je bent resultaatgericht en je communiceert zorgvuldig en constructief met collega’s en partners ;

• Je bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ’s avonds en tijdens het weekend ;

• Je bent erg sociaal en houdt van netwerken.

Organisatie

Bibliotheek Sans Souci
Ken jij Elsene? Elsene is de culturele gemeente bij uitstek. Je kan er genieten van een rijke cocktail aan theaters, bioscopen, centra, bibliotheken en boekhandels, galerijen en uitgaansgelegenheden. Aantrekkingspolen zijn Matonge, Flagey, Châtelain, la Cambre en de universiteitswijk. Ken jij onze Nederlandstalige bibliotheek? Bibliotheek Sans Souci is een rustpunt in de stad, een laagdrempelige vrijplaats in het bijzonder voor kinderen, een inspirerende en mooie ruimte vol leesplezier, vrije toegang tot informatie en nieuwe technologie, een tweede thuis die aanzet tot ontmoeting, creativiteit en verbeelding, goed ingebed in de lokale buurt. Via haar collectie wil de bibliotheek betekenissen toevoegen aan het leven van haar bezoekers, ze wil iets in gang zetten, verhalen en verschillende perspectieven brengen en zo bijdragen tot individuele processen van reflectie.

Aanbod

Jouw arbeidsvoorwaarden:

• Vervangingscontract van lange duur;

• Voltijds ;

• Opleidingsmogelijkheden ; Loon Minimum aanvangswedde, A4, salaristrap 0 (zonder anciënniteit): 3.478,23 EUR (maandelijks bruto salaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Hier kan een valorisatie van maximum 6 jaar anciënniteit van de privé worden toegevoegd (A4 salaristrap 6): 3.953,03 EUR (maandelijks bruto salaris), of meer indien de anciënniteit een professionele werkervaring in de publieke sector betreft.

Voordelen

• Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (330,30 EUR bruto/maand) ;

• Terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100%) en de mogelijkheid om een vergoeding van 20 cent/km te ontvangen indien je met de fiets naar het werk komt) ;

• Bedrijfsrestaurant dat democratische prijzen hanteert.

Functieomschrijving

Algemene missie:

Wij zijn op zoek naar een nieuwe, dynamische bibliothecaris die als eindverantwoordelijke van een sterk team deze missie vorm wil geven. Hiervoor werk je in nauw overleg samen met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld, andere gemeentediensten, lokale partners, vrijwilligers en inwoners.

Jouw takenpakket ?

- Je bouwt samen met je team de bibliotheekwerking verder uit op basis van de lokale noden en uitdagingen en je brengt voortdurend kansen en pistes voor de bibliotheek in kaart ;

- Je werkt samen aan projecten binnen het departement Cultuur, Sport en Onderwijs. In het bijzonder met de Franstalige en Nederlandstalige collega’s van de diensten Cultuur, het museum en de Franstalige bibliotheek. Met de Franstalige bibliotheek ontwikkel je een nauwe samenwerking ;

- Je stippelt, in samenwerking met de cultuurbeleidscoördinator, de uitvoering van het cultuurbeleidsplan 2020 – 2025 uit en je integreert de bibliotheekwerking in de jaarlijkse voorgangsrapporten en actieplannen. Je genereert en analyseert de bibliotheekstatistieken en evalueert permanent de werking van de bibliotheek ;

- Je neemt deel aan de werking van de bibliotheek- en cultuuradviesraad en organiseert verschillende vormen van overleg en inspraak met betrekking tot de bibliotheekwerking ;

- Je speelt een actieve rol binnen het Brusselse bibliothecarissenoverleg ;

- Je draagt bij tot de administratie verbonden aan je functie. Je legt de nodige contacten met andere gemeentelijke diensten om de bibliotheekwerking vlot te laten verlopen.
Categorie
Directie en management
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest