Organisatie

Koning Kevin vzw

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een halftijds uitbater voor het jeugdverblijfscentrum Heiberg en de kamplocatie gerdorp (m/v/x).

Een allround functie waarbij je de verantwoordelijkheid draagt over de totale omkadering van de locaties, de opvolging van de verblijvende groepen en het onderhoud van het gebouw.

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

We profileren ons als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen kadervormingslijn enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Als organisatie streven we naar een impact op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen, jongeren en hun begeleiders. Hiervoor wordt een waaier aan initiatieven geprogrammeerd waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, figurentheater,... aan bod komen.

Hiervoor werken we met een dynamische personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat uitgebaat wordt als jeugdverblijfscentrum Heiberg.

Functieomschrijving

Je hebt de operationele verantwoordelijkheid over de uitbating van Koning Kevins verblijfscentrum ‘Heiberg’:


 • je staat in voor het verhuren van het gebouw aan groepen

 • je zorgt voor het onthaal van groepen en bent het aanspreekpunt tijdens hun verblijf

 • je waakt over het goede verloop van het verblijf van groepen

 • je coördineert het onderhoud van het gebouw

 • je neemt initiatieven om het gebouw blijvend aantrekkelijker te maken voor groepen

 • je zorgt voor een tijdige rapportering aan de subsidiërende overheid en bewaakt de wettelijke bepalingen waarvan het jeugdverblijfscentrum moet voldoen.

Naar aanloop van de zomermaanden ben je verantwoordelijk voor de logistieke opbouw van het Gerdorp, een tweede verblijfslocatie van de organisatie:


 • je maakt afspraken met de eigenaar van de weide

 • je coördineert en plant de verschillende aspecten van de opbouw: opzetten Yurts, opbouw speeltent, bewegwijzering,… . Dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers.

 • je steekt zelf de handen uit de mouwen

 • je onderhoudt deze locatie tijdens de zomermaanden

Profiel

Als uitbater verblijfscentra draag je binnen de organisatie de verantwoordelijkheid over alles wat met jeugdverblijfscentrum Heiberg en het gerdorp te maken. Naast een zekere maturiteit en hands-on-mentaliteit
worden volgende competenties verwacht binnen deze functie:


Planmatig en resultaatgericht werken


 • Het groter geheel zien

 • Het kunnen opstellen van een werkplanning waarbij de verschillende aspecten die komen kijken bij de job in rekening gebracht worden (bv. Plannen onderhoudswerken of commmunicatie verblijvende groepen)

 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering

 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde

 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

Klantgerichtheid


 • Herkent behoeften en belangen van de verblijvende (jeugd)groepen en speelt hier op in.

 • Gaat op een professionele en aangename manier in communicatie met groepen

 • Toont respect voor de wensen van de groepen en doet moeite om behoeften en belangen van de groepen te onderzoeken.

Flexibiliteit en zelfstandigheid


 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen

 • Bereid en in staat zijn om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen los.

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neemt je eigen job in handen en voelt je betrokken bij de organisatie.

Praktisch ingesteld


 • Gericht zijn op het uitvoeren van concrete daden
 • Geen schrik om de handen uit de mouwen te steken en zelf (kleine) klusjes aan te pakken

Hiernaast ben je bereid stelselmatig avond- en weekendwerk te doen om groepen in het verblijfcentrum te ontvangen of uit te zwaaien. Je woont bij voorkeur in de directe omgeving van het verblijfcentrum (oosten van Vlaams-Brabant) en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

 • Halftijdse tewerkstelling (19u per week) in een contract van onbepaalde duur. Uurrooster is flexibel in te vullen.

 • Aangename werksfeer in een 11-koppige creatieve ploeg.

 • De wedde is bepaald volgens PC329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.

 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b

 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.

 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.

 • Indien de job het toelaat, is er mogelijkheid voor thuiswerk.

 • Er worden maaltijd- en ecocheques uitgekeerd.

 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.

 • De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang toegekende anciënniteit

 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.

Solliciteren
 • Solliciteer voor woensdag 20/10 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, Algemeen Coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op woensdag 27/10 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op woensdag 3/11 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

Reageren voor: 20/10/2021
Solliciteren
 • Solliciteer voor woensdag 20/10 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, Algemeen Coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op woensdag 27/10 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op woensdag 3/11 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

Reageren voor: 20/10/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant