Profiel

 • Je hebt minimum een bachelordiploma – bij voorkeur in een sociaal-culturele richting.
 • Je hebt ervaring met organisatie-ontwikkeling.
 • Je bent tweetalig Nederlands-Frans, zowel mondeling als schriftelijk, andere talen zijn een pluspunt.
 • Je kan procesmatig werken. Ervaring met projectontwikkeling en cocreatie is een pluspunt.
 • Je bent een bruggenbouwer: je legt gemakkelijk contacten met partners en buurtbewoners en onderhoudt je lokale netwerk.
 • Je hebt affiniteit met welzijns- en/of gezondheidswerk en een visie op het belang van burgerbetrokkenheid.
 • Je hebt affiniteit met Brussel, Anderlecht eventueel Kuregem.
 • Je communiceert goed en duidelijk en past je hierbij aan, aan de doelgroepen waarmee je werkt.
 • Je houdt van organiseren en vindt het niet erg om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken.
 • Je kan samenwerken in een team, maar kan ook zelfstandig werken.
 • Je kan vlot overweg met ICT-toepassingen.
 • Je hebt een open geest
 • Je onderschrijft de visie van een wijkgezondheidscentrum
 • Je bent geïnteresseerd in welzijn en gezondheid in al zijn facetten
 • Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Bediendecontract met Dokters van de Wereld, voltijds gedurende 15 maanden (of 80 % gedurende 18,5 maanden).
 • Barema: PC330 1.80 - IFIC 17
 • Eventueel vervolg mogelijk in overleg met operationele partners op het terrein.

INTERESSE ?


Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen zo snel mogelijk.


Ontzettend bedankt voor je interesse. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.


Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


In 2016 ontvingen Dokters van de Wereld en Solidarimmo EFRO middelen, Europese middelen beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om tegen juni 2023 nieuwe instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van een kwetsbare bevolking in Brussel.


Binnen dat kader wordt een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (Centre Social-Santé Intégré) aan het Grondelsplein in Anderlecht opgericht. De activiteiten van het centrum zullen progressief worden ontwikkeld, vanuit de noden bij de bevolking van Kuregem en Biestebroek, en vanuit het reeds bestaande aanbod in de wijk.


In een voorbereidend traject werden de kaders voor het nieuwe welzijns- en gezondheidscentrum uitgezet. Médecin du Monde werft nu een projectcoördinator aan om de effectieve opstart van het centrum voor te bereiden.


Wijkgezondheidscentrum Medikuregem zal een sleutelrol opnemen in de werking van het nieuwe centrum. Medikuregem is reeds 40 jaar actief in de wijk en heeft ervaring met de werking van een gezondheidscentrum volgens de doelstelling van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum.


De aansturing van de projectcoördinator gebeurt door een opvolgingscomité (met een vertegenwoordiger van Dokters van de Wereld, Medikuregem en Solidarimmo (verantwoordelijk voor de immobiliën)). De projectcoördinator zal in nauw overleg werken met de coördinator van Medikuregem evenals de stuurgroep en reflectiegroep die onder de vleugels van Medikuregem reeds zijn opgericht.


TAKEN

 • Je bereidt de opstart van een nieuw welzijns- en gezondheidscentrum in Kuregem voor in samenwerking met partners in de wijk, in het bijzonder wijkgezondheidscentrum Medikuregem.
 • Je begeleidt de partners tot het definiëren van een duidelijke missie en visie voor het centrum, binnen het voorzien kader.
 • Je ondersteunt de partners bij het organiseren van participatie met actoren uit de wijk bij de concretisering van deze missie en visie.
 • Je zorgt voor een duurzame verankering van het welzijns- en gezondheidscentrum in de wijk.
 • Je investeert in kennis van wat leeft in de wijk, creëert verbindingen met bewoners en organisaties.
 • Je ondersteunt de partners met de ontwikkeling van een beheermodel, financiële planning, samenwerkingsafspraken en -overeenkomsten, actieplannen, (IT-)infrastructuur, personeelsplanning, …
 • Je begeleidt de partners bij de communicatie en promotie, rekening houdend met de demografie van de wijk.
 • Je bereidt de stuurgroep en reflectiegroep rond het project voor en zorgt voor opvolging.
 • Je staat in voor de rapportering in het kader van FEDER.
 • Je rapporteert aan algemeen directeur.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest