Organisatie

VLAMO

VLAMO overkoepelt, als erkende landelijke organisatie voor instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen, meer dan 1200 amateurmuziekverenigingen. Het gaat vooral om harmonie– en fanfareorkesten, maar ook om brass– en bigbands, symfonische orkesten, blaaskapellen, drum– en percussiegroepen, showkorpsen, majo-twirls, accordeon– en mandolinegroepen en tal van andere ensembles.

VLAMO wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien. Die missie is divers. Enerzijds is er een artistiek aspect: het centraal plaatsen van goede, actuele en originele muziek. Anderzijds is er een menselijk aspect: muziekbeoefening in orkestverband betekent dat een zeer heterogene groep mensen met een verschillende sociale achtergrond en (muzikale) opleiding samenwerkt. VLAMO helpt om die noodzakelijke samenwerking mogelijk te maken. Ten slotte verleent VLAMO ondersteuning op bestuurlijk vlak: bijvoorbeeld inzake jeugdbeleid, rekrutering, concerten, beheer van een vereniging, boekhouding, enz.

Verder werkt VLAMO mee aan het slopen van muren: muren binnen de verenigingen, tussen de orkesten onderling, tussen dorpen en steden. Door een grotere toenadering tussen alle betrokkenen (componisten, dirigenten, muzikanten, muziekacademies en –uitgeverijen) en de geïnteresseerden (publiek, media, overheidsdiensten,…) moet de belangstelling en de waardering voor de instrumentale muziek groeien en kan de amateurmuziekbeoefening haar rechtmatige plaats als artistiek gegeven waarmaken.

De wereld van de instrumentale muziek is in volle ontwikkeling. De orkesten, hun repertoire, hun manier van werken, hun optredens, ledenbestand en instrumentarium zijn niet meer zoals vroeger. VLAMO wil de komende jaren inzetten op meer creativiteit, een betere communicatie, diversiteit en een verdere professionalisering van de werking.

VLAMO helpt de verenigingen en de individuele muzikanten om die evolutie te kunnen volgen.

Functieomschrijving

- Administratieve opvolging provinciaal trefpunt: registratie en behandeling communicatie, voorbereiding en notuleren van vergaderingen, uitwerken en opvolgen van bestuursbeslissingen, bijhouden van administratieve ledendossiers en algemene administratieve werkzaamheden.

- Rechtstreekse dienstverlening aan de plaatselijke amateurmuziekgroepen: beantwoorden van vragen in eerste lijn, verwerken en opvolgen van ongevallenaangiftes in functie van de verzekering en het verwerken van aanvragen van eretekens.

- Voorbereiding en opvolging van initiatieven op provinciaal vlak: registratie van inschrijvingen, organisatie en medewerking aan VLAMO-activiteiten en de opvolging en redactie van de provinciale webpagina.

- Opvolging van het financieel beheer van de provincie in samenwerking met de provinciale penningmeester en de boekhoudmedewerker: bijhouden en verwerken van financiële en administratieve documenten, het opmaken van een jaarlijks financieel verslag en het voorbereiden van de begroting en de opvolging van betalingen (geen handtekenbevoegdheid).

Profiel

- Bachelordiploma
- Kennis van MS-Office is noodzakelijk, andere informaticatoepassingen kunnen aangeleerd worden.
- Ervaring in het muziekverenigingsleven is een plus.
- Enkele jaren werkervaring.
- Grote vaardigheden op het vlak van zelfstandig werken en organiseren.
- Vlot communiceren en in teamverband kunnen werken.
- Interesse voor amateurkunst/instrumentale muziek.
- Professionele ingesteldheid.
- Nauwkeurige werker.

Aanbod

Werkomstandigheden:
- Het kantoor van VLAMO Limburg is gelegen in Houthalen-Helchteren, maar kan worden verplaatst naar een andere locatie in de provincie Limburg.
- Telewerkregeling: mogelijkheid om drie dagen per week te telewerken.
- Weekend- en avondwerk zijn inherent aan de job.
- De functie vereist dienstverplaatsingen en dit voornamelijk binnen de provincie Limburg. VLAMO promoot het gebruik van het openbaar vervoer, maar gezien dit niet steeds beschikbaar is (zo onder meer voor avondvergaderingen of -activiteiten), is beschikken over een rijbewijs B wenselijk.

Verloning:
- Salaris op basis van de barema's PC 329 (sociaal-culturele sector)
- Relevante werkervaring wordt erkend bij de berekening van de anciënniteit.
- Indien er op verplaatsing gewerkt wordt is een verplaatsingsvergoeding voorzien.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot en met 31 mei 2022 een brief met motivatie en curriculum vitae naar office@vlamo.be sturen.

Op basis hiervan gebeurt een eerste selectie. De overblijvende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.

Er kan gestart worden met de job vanaf 1 september 2022.

Reageren voor: 31/05/2022
Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot en met 31 mei 2022 een brief met motivatie en curriculum vitae naar office@vlamo.be sturen.

Op basis hiervan gebeurt een eerste selectie. De overblijvende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.

Er kan gestart worden met de job vanaf 1 september 2022.

Reageren voor: 31/05/2022
Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg