Profiel

- Kennis
• Je hebt kennis van het aanbod van IN-Gent vzw, het Gentse NT2-landschap en taalniveaus, het inburgeringsprogramma en de doelgroepen van inburgering.
• Je hebt een goede kennis van de regelgeving m.b.t. Inburgering.
• Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Gent en Vlaanderen.

- Competenties
• Je kan zeer vlot werken met MS Office en internettoepassingen.
• Je kan motiveren.
• Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• Je kan probleemoplossend denken.
• Je toont organisatiebetrokkenheid.
• Je kan regelgericht werken.
• Je treedt stressbestendig op.
• Je handelt empathisch.
• Je bent flexibel.

- Vereiste studies
Je hebt een bachelor of gelijkwaardig door naschoolse opleiding, bijscholing en/of ervaring in een menswetenschappelijke richting.
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

- Talenkennis
• Nederlands (zeer goed: mondeling én schriftelijk)
• Dari/Farsi (zeer goed)
• Kennis van andere talen is een pluspunt. Gelieve deze duidelijk aan te geven in het Curriculum Vitae.

- Diversiteitsclausule
Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.
IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Je afkomst, leeftijd, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Organisatie

Integratie en Inburgering Gent vzw
IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

Aanbod

- Contract
• Contract van bepaalde duur tot 31/12/2019
• Voltijds
• Vermoedelijke startdatum: Zo snel mogelijk.

- Plaats tewerkstelling
INTEGRATIE EN INBURGERING GENT
KONGOSTRAAT 42 9000 GENT
Mogelijkheid tot structureel telewerken.

- Salaris
• Loon: barema B1c (PC 329.01), met maximum 5 jaar anciënniteitsovername. Overgang naar B1b na 5 jaar dienstanciënniteit.
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en vergoeding woon-werkverkeer.

Functieomschrijving

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.
Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

IN-Gent vzw biedt inburgeringstrajecten aan. Zo’n traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als trajectbegeleider ondersteun je de inburgeraar op sociaal, professioneel en educatief vlak. Je werkt een doeltreffend en individueel traject uit en bevordert zo de zelfredzaamheid van de cliënten in de samenleving.

Jouw takenpakket bestaat uit:

Trajectbegeleiding
• Je voert coachende begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werkt een traject op maat uit.
• Je bouwt een positieve relatie met hen op.
• Binnen bepaalde grenzen ga je op zoek naar oplossingen voor individuele problemen en verwijs je indien nodig door naar de gepaste dienst.
• Waar nodig, motiveer en responsabiliseer je de inburgeraar op een positieve manier. Je helpt hem/haar reflecteren over zijn/haar situatie.
• Je begeleidt de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van zijn/haar perspectieven op korte (en langere) termijn, zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan.
• Je stimuleert elke inburgeraar tot het participeren aan de samenleving op sociaal, professioneel of educatief vlak.
• Je volgt individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijst gericht door.
• Je volgt je dossiers systematisch op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem zodat het traject van de inburgeraar op maat en naadloos kan verlopen en zodat alle decretale bepalingen (termijnen, nodige administratie, …) correct worden toegepast.
• Je zorgt voor een correcte en relevante gegevensuitwisseling over het verloop van het traject.

Taken t.a.v. het team en de organisatie
• Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
• Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
• Je maakt analyses en speelt eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers en onderbouwt deze.
• Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
• Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
• Je rapporteert over de werking.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen