Organisatie

PARCUM

In 2025 (april – oktober) organiseren museum PARCUM en KADOC een project rond trance en extase, samengesteld door de respectievelijke curatoren. Voor de vormgeving van het hedendaagse luik zijn we op zoek naar een assistent-curator.

Extase – naar het Griekse ekstasis – wordt omschreven als een geestestoestand waarin men buiten zichzelf treedt en los komt van de omringende wereld en zichzelf. Trance – naar het Latijnse transire of ‘overgaan’ – betekent het in een trancetoestand overstijgen van deze werkelijkheid naar een andere. Beide begrippen liggen heel dicht bij elkaar en verwijzen naar een ervaring van geestesverruiming en vervoering en een toestand waarbij men de bestaande realiteit overstijgt en in contact treedt met een andere, hogere werkelijkheid.

Het verlangen naar extase en trance is al heel oud en kent een lange traditie, meestal in een religieuze context. Extase betekent daar het overstijgen van het beperkte, menselijke bestaan en het in contact treden met het hogere, goddelijke. Het gebruik van hulpmiddelen om doelbewust die toestand te bereiken is evenzeer van alle tijden en een universeel gegeven. Denk daarbij aan gebed en meditatie, zelfkastijding, spel en spektakel, muziek en dans. Het lichaam wordt ingezet om precies de lichamelijkheid zelf te overstijgen. Woord, beeld, geluid en geur werken daarbij ondersteunend.

De samenwerking tussen PARCUM en KADOC omvat zowel een expo als verschillende activiteiten waarbinnen religieus erfgoed en hedendaagse interventies met elkaar in dialoog gaan, met ruimte voor co-creatie en participatie. Hoe verhoudt het hedendaagse verlangen naar extase zich tot de lange geschiedenis van trance in religie? In het kader hiervan zijn PARCUM en KADOC op zoek naar een assistent-curator hedendaagse kunst die instaat voor de ontwikkeling van het hedendaagse luik binnen dit project. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de curatoren van PARCUM en KADOC aan wie de assistent-curator verantwoording dient af te leggen.

Functieomschrijving

 • Conceptueel mee nadenken over en ideeën aanreiken omtrent het integreren van een hedendaagse invalshoek in het verhaal van de expo.
 • De integratie van hedendaagse kunst in al zijn aspecten (beeldende kunst, dans, performance, theater, muziek) in de expo, op basis van het algehele expoverhaal en de selectie van de historische erfgoedobjecten. Dit in nauwe samenwerking met het museumteam en de curatoren.
 • Mee uitdenken en uitwerken van publieksbemiddelende activiteiten vanuit het hedendaagse verhaal, met aandacht voor actualiteit, meerstemmigheid en diversiteit, en ruimte voor co-creatie en participatie. Dit met ondersteuning van het museumteam.
 • De praktische opvolging van A tot Z, in samenwerking met het museumteam: overleg met hedendaagse kunstenaars en instellingen, initiëren van nieuwe creaties, onderhandelen voor het bekomen van bruiklenen, coördinatie en praktische opvolging (bruiklenen, transport, scenografie en installatie), aanleveren van inhoudelijke informatie voor de publieksbemiddeling bij de werken, …

Profiel

 • Je hebt een grondige kennis van de (internationale) hedendaagse kunst en beschikt hierbinnen ook over een ruim netwerk.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het opzetten en uitwerken van projecten rond hedendaagse kunst.
 • Je hebt voeling met oude kunst en erfgoed en de transhistorische dialoog tussen heden en verleden.
 • Je denkt vernieuwend en verfrissend mee. Je werkt zelfstandig, planmatig en bent hands-on. Je werkt graag in team aan een gemeenschappelijk project en kan vlot met collega’s samenwerken.

Aanbod

 • Een vergoeding van 10.000 euro (excl. BTW) voor de realisatie van de opdracht.
 • Een boeiende en uitdagende opdracht in een dynamische en aangename werkomgeving.
 • Ondersteuning vanuit het museumteam voor de praktische opvolging en uitwerking.
Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Vlaams-Brabant