Profiel

Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.


Je werkt voltijds als gedetacheerd leerkrachtᶥ wat betekent dat je personeelslid blijft van je school maar tijdelijk een andere opdracht krijgt.


Omdat het om een voltijdse betrekking gaat, komen alleen personeelsleden in aanmerking die in het schooljaar 2021-2022 voltijds aan de slag zouden zijn. Je hoeft niet vastbenoemd te zijn. Personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor Leren en Werken, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking. Anciënniteit en loon lopen verder. De overeenkomst geldt tot het einde van het schooljaar 2021-2022 en kan daarna verlengd worden.

Organisatie

CANON Cultuurcel

Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister bij het bepalen van het beleid en bij het monitoren van de beleidsuitvoering en de onderwijscommunicatie.
De verzelfstandigde agentschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Meer informatie kan je via volgende link terugvinden.

Het departement Onderwijs en Vorming bestaat uit de volgende afdelingen:
• Stafdiensten
• Strategische Beleidsondersteuning
• Horizontaal Beleid
• Beleid Onderwijspersoneel
• Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
• Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
• Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
• Communicatie

De functie waarvoor je solliciteert situeert zich bij CANON Cultuurcel, binnen de afdeling Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming.
CANON Cultuurcel werkt al meer dan 25 jaar rond cultuur en cultuureducatie en wil de brug slaan tussen onderwijs en cultuur.

CANON Cultuurcel wil verbindend werken en betrokkenheid optimaliseren van al wie begaan is met cultuur en onderwijs in Vlaanderen. Via allerlei initiatieven zoals studiedagen, projecten, evenementen en publicaties wil CANON deze doelstelling bereiken.
Via een cultuureducatief platform Cultuurkuur.be komen scholen en organisaties rechtstreeks met elkaar in contact.

In 2018 werd het decreet Deeltijds kunstonderwijs gestemd. Hierin werden ook vernieuwde samenwerkingsmogelijkheden tussen academies en scholen voor basis, secundair of instellingen voor hoger onderwijs opgenomen.

Via Kunstkuur kunnen scholen, in de vorm van extra uren voor het DKO en bijkomende werkingsmiddelen hun aanpak rond de muzische domeinen uitbreiden en biedt het de mogelijkheden om kunsten cultuuronderwijs in alle vakken te integreren.

Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit het DKO de klasvloer met leerkrachten uit een school in instelling van het hoger onderwijs. Zo wordt expertise vanuit het DKO op de klasvloer gebracht.

Aanbod

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed engagement. Er is ook tijd voor in-service training, begeleiding en vorming.


Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een parkeergarage onder het gebouw.


Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging voor de duur van de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met ‘dienstactiviteit’. Een detachering loopt steeds per schooljaar. Na een positieve evaluatie kan een detachering per schooljaar verlengd worden.


Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben bovenop hun gewoon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van je diploma).


Elke medewerker presteert volgens de 38-uren week, soepel op te nemen volgens een evenwichtig en persoonlijk flexibel werkplan. Avond- en weekendwerk maken soms deel uit van het takenpakket. Die uren kunnen gecompenseerd worden maar er is geen extra financiële vergoeding voor. Je kan ook thuiswerken. Afspraken hierover maak je met je leidinggevende.


Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het Vlaams Personeelsstatuut d.w.z. 35 dagen verlof per jaar, vrij op te nemen. Aanvullend op dit verlof krijg je de week tussen kerstdag en Nieuwjaar en de vaste feest- en decretale dagen nl. paasmaandag, O.H.Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november en 15 november.


Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.


Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding. Voor extra opdrachten krijg je een vergoeding voor je treinticket of het aantal kilometers met de wagen (vertrek van thuis uit of vanuit Brussel).


Bovendien wordt er je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.

Functieomschrijving

Als themaspecialist Kunstkuur zal je opdracht bestaan uit het opvolgen, aansturen en promoten van Kunstkuur. Je doet dit uiteraard niet alleen. Samen met jouw collega’s zorg je voor afstemming binnen het team en bewaak je raakvlakken met de andere activiteiten van de CANON Cultuurcel. Je zal ook nauw samenwerken met de collega’s van de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds kunstonderwijs en de andere afdelingen van het departement.


1. Je focust je op de opvolging, het bijsturen en de kwaliteitsbewaking van de verschillende samenwerkingsinitiatieven.


2. Je ondersteunt en volgt de processen op in het kader van de beoordelingscommissie.


3. Je volgt de communicatieacties en je zet in op inhoudelijke kwaliteit en administratieve opvolging.


4. Het opvolgen van acties uit beleidsthema’s, o.a. lezen/erfgoed

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest