Organisatie

Stad Vilvoorde

In Vilvoorde is het aangenaam wonen, werken en ontspannen. De medewerker van de stad Vilvoorde staan dagelijks klaar voor alle Vilvoordenaars, in elke fase van hun leven. Als superdiverse stad is Vilvoorde een laboratorium in ‘samen-leven’. Samen met onze partners versterkt en verbindt de stad mensen en organisaties. Met vernieuwende projecten en initiatieven biedt de stad een antwoord op nieuwe noden en dynamieken. Met de blik op de toekomst en in dialoog met haar burgers ontpopt Vilvoorde zich tot een duurzame, klimaatrobuuste stad.

Onze vier kernwaarden zijn: ■ respecT, ■ intEger, ■ klAntgericht, ■ toekoMstgericht. Samen vormen deze waarden een TEAM

Functieomschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING Verantwoordelijkheidsgebieden

1. Plannen en uitvoeren van vaktechnische werkzaamheden (manueel en/of machinaal)

Voorbeelden activiteiten

- De opdrachten en de taken bespreken met de cultuurfunctionaris-directeur of de technisch coördinator

- Op technisch vlak instaan voor de voorbereiding, de opbouw en de afbouw (intra/extra muros) voor die voorstellingen waarvoor hij/zij is aangeduid ... d.w.z. :

- De technische apparatuur in het mate van het mogelijke vooraf voorzien/klaarmaken

- Opvangen van het gezelschap

- Assisteren bij het uitladen en opbouwen van decor

- Assisteren bij uitlichten

- Bijstand tijdens de voorstelling

- Assisteren bij afbouw van de productie en inladen

- Bij afwezigheid van de eerste theatertechnicus:

- coördineren hij/zij de technische werkzaamheden in samenspraak met de gezelschappen: bv. Toetsen en bespreken van de technische fiches eigen aan de producties (lichtmaterialen,

klankmaterialen, technisch personeel, dagplanning

- staan hij/zij in voor de contacten met de huurders/gebruikers van de schouwburg in functie van technische afspraken

- staan hij/zij in voor de contacten met de leveranciers van in te huren technisch materiaal (in

samenspraak met de cultuurfunctionaris)

2. Onderhouden, schoonmaken van eigen of door anderen gebruikte werktuigen en eventueel uitvoeren van kleine herstellingen

Voorbeelden activiteiten

- Onderhouden van machines waarmee men werkt

- Uitveren van technisch onderhoud van de theatertechnische apparatuur

- Uitvoeren van het technisch onderhoud in de culturele complexen (elektriciteit, verwarming)

- Eigen materiaal opbergen na gebruik

3. Adviseren en verlenen van technische assistentie aan collega’s

Voorbeelden activiteiten

- Uitoefenen van de signaalfunctie en adviesfunctie naar de eerste theatertechnicus met betrekking tot de schouwburg, de uitrusting en de organisatie van de theatertechnische activiteiten (technische gebreken rapporteren, schade rapporteren, voorstellen formuleren mbt aan te kopen materialen, in te huren materialen, grote herstellingen)

- Controleren van culturele infrastructuur/technische apparatuur na gebruik door derden en eventuele gebreken signaleren aan de eerste theatertechnicus

4. Uitvoeren van specifieke taken (technisch/administratief of organisatorisch) of gelegenheidsopdrachten

Voorbeelden activiteiten

- Inspringen bij technische problemen

- Uitvoeren van allerhande herstellingen en klusjes in de culturele complexen

- Uitoefenen van een beperkte infofunctie naar het publiek toe (doorverwijzen, inlichtingen

verschaffen)

- Informatie verstrekken naar huurders/gebruikers van de infrastructuur en/of het didactisch materiaal volgens het gangbaar huishoudelijk reglement

- Hulpverlenen in geval van nood.

5. Uitvoeren van een aantal specifieke administratieve taken Voorbeelden activiteiten

- Registreren van uitgevoerde taken (bv.: uitgevoerde onderhoudsbeurten)

- Invullen van lijsten (bv.: ivm verplaatsingen, voorraden)

- Bijhouden van interne voorraden (lampen, kleurfilters,...)

Profiel

Je draagt bij tot de vlotte werking van de technische ploeg.

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. Of je zal dit behalen binnen een termijn van 6 maanden na deelname aan de selectie, in dit geval stuur je een studiebewijs in.

Opleiding in podiumtechnieken is een pluspunt. Een ervaringsbewijs in podiumtechnieken, uitgereikt door de Vlaamse Overheid geldt als evenwaardig. Je hebt een goede kennis van elektriciteit.

Je kan lichtplannen en geluidsplannen interpreteren en theater technische apparatuur bedienen. Kennis van Chamsys is een pluspunt.

Je kan zowel zelfstandig als in team goed werken.

Je kan goed omgaan met mensen (contactvaardig, diplomatisch, indien nodig daadkrachtig).

Je kan oplossingsgericht werken.

Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Je hebt interesse en noties van ICT.

Je hebt interesse en noties van audiovisuele technieken en liefst een voorkeur voor belichting.

Je beschikt over een rijbewijs B.

Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).

Aanbod

Contract van onbepaalde duur Weddeschaal C. minimale bruto beginwedde 2 257.20 euro/maand (voltijdse functie) Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden. De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques. Jaarlijks ecocheques voor een bedrag van 160,- euro en 40,- euro aan Vilvoordse handelaarsbonnen voor een voltijdse kracht (a rato van je arbeidsregime) Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. Interessante verlofregeling (wettelijke verlofdagen en 13,5 bijkomende verlofdagen, 14 feestdagen) en flexibele werktijden. Doorgedreven interne en externe opleidingen worden voorzien om je technische skills verder te ontwikkelen.

Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant