Profiel

Deze tentoonstelling markeert een overgangsfase in onze gidsenwerking. Waar we momenteel met museumgidsen en abdijgidsen in aparte teams werken, vraagt de toekomst om een integrale aanpak van de gidsenwerking in PARCUM en EAP. Daarom zijn wij op zoek naar gidsen met volgend profiel:


 • Je bent een echte “allrounder” en kan de mensen warm krijgen over geschiedenis, kunst (oud/hedendaags), immaterieel erfgoed, cultuur en onroerend erfgoed.
 • Je beschikt over de nodige basiskennis van de onderwerpen die in deze tentoonstelling aan bod komen (organisatie van een abdij, geschiedenis van de middeleeuwen, kunstwetenschappen, theologie,…) en bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Wij zijn in de eerste plaats op zoek naar gidsen om socio-culturele groepen rond te leiden. Gidsen met een bijkomende interesse in andere bezoekersprofielen (scholen, gezinnen, kinderen,...) zijn zeker welkom.
 • Je hebt ervaring met groepsorganisatie en groepsdynamica. Spreken voor een groep schrikt jou niet af, maar je bent even goed in het beluisteren van de noden en vragen van je groep.
 • Je hebt een opleiding tot gids gevolgd, of je kan vergelijkbare kennis/ervaring aantonen. Pluspunten zijn een diploma kunstwetenschappen, cultuurwetenschappen, geschiedenis of theologie, relevante tentoonstellingservaring, en het volgen van bijscholingen.

Organisatie

PARCUM

Wie PARCUM en Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) zegt, zegt religieus erfgoed. EAP staat in voor de ontsluiting en valorisatie van een van de best bewaarde norbertijnenabdijen in de Lage Landen: Abdij van Park in Leuven. Naast het abdijcomplex omvat de site een prachtige groene omgeving met bijgebouwen. De bewaringsstaat is uniek en wordt ingevuld met respect voor de historische waarde en de ‘geest’ van de abdij als stilteplek.

PARCUM is naast een expertisecentrum ook een museum waar topstukken, religieus erfgoed en verrassende hedendaagse kunst worden tentoongesteld. Het museum bevindt zich in het kloostergebouw van de abdij, het hart van de site. Naast een permanente opstelling die een blauwdruk wil presenteren van het diverse Vlaamse religieuze leven vroeger en nu, biedt het museum tijdelijke tentoonstellingen aan met thema’s die onze samenleving beroeren. Vanuit verrassende invalshoeken wordt onderzocht wat de plaats en relevantie van religie in de superdiverse en multireligieuze maatschappij van vandaag de dag is.

Aanbod

Als gids ben je het uithangbord van onze groeiende organisatie, en krijg je de kans om deel uit te maken van deze langverwachte tentoonstelling. PARCUM en EAP zorgen voor een kwalitatieve interne opleiding, permanente vorming en bijsturing.


Concreet ontvang je 60 euro voor een rondleiding van anderhalf uur en 70 euro voor een rondleiding van twee uur (BTW inbegrepen). Er zijn verschillende statuten mogelijk (gidsen als voltijds zelfstandige, in bijberoep, of als occasionele prestatie).


Daarnaast ontvang je een personeelskorting op een selectie van naslagwerken in onze bookshop, gratis toegang tot het museum en uitnodigingen voor vormingsmomenten en exclusieve personeelsuitstappen.

Functieomschrijving

In 2021 viert de norbertijnenorde haar 900-jarig bestaan. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Vanwege haar unieke karakter maakt Abdij van Park deel uit van het prestigieuze internationale project ‘900 years norbertines’ met de tentoonstelling ‘Als de bliksem – 900 jaar norbertijnen’. Deze tentoonstelling heeft niet de opzet van een retroproject, maar wel dat van een hedendaags en modern tentoonstellingsproject dat vanuit de wortels van het verleden kijkt naar de dag van vandaag en de toekomst van de orde, en dit in een tijd waarin de mens net als zoveel eeuwen geleden zoekt naar zingeving, authenticiteit en puurheid. De actieve relatie en wisselwerking van de religieuzen met mens, samenleving en landschap zal worden benadrukt.


Binnen onze missie en visie rond gidsenwerking willen we een klein-middelgroot gidsenteam samenstellen waar aandacht is voor waardering, opvolging en feedback.


 • De tentoonstelling loopt van 3 mei tot 1 augustus 2021
 • Alle gidsen kunnen ingezet worden voor verschillende soorten rondleidingen:
  • Exporondleiding ‘Als de bliksem’
  • Rondleiding ‘Het leven in de abdij’ (historische ruimtes, binnen en buiten)
  • Wandeling in de buitenlucht (buitenruimtes en domein)
 • De groepen bestaan uit maximaal 20 personen
 • Rondleidingen duren 1.5 – 2 uur
 • Je bent op regelmatige basis beschikbaar. Voor het inplannen van rondleidingen wordt rekening gehouden met jouw beschikbaarheden.
 • Je gidst in het Nederlands. Andere talen, voornamelijk Engels, Frans en Duits, zijn zeker welkom.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Vlaams-Brabant