Organisatie

Gemeentebestuur van Evere

Functieomschrijving

OPDRACHT

Als technisch tekenaar draag ik bij aan de missie van de dienst Architectuur door het uitwerken en opvolgen van de projecten. Daarnaast sta ik in voor het tekenwerk bij complexere projecten.

TAKEN EN ACTIVITEITEN

- Aanvraagdossiers van stedenbouwkundige en milieuvergunningen opmaken
- Aanvragen analyseren
- Data verzamelen en behoeften in kaart brengen (aanvragen van de dienst Onderhoud)
- De geselecteerde inschrijver(s) en de betrokken diensten op de hoogte brengen
- De hiërarchie en de subsidiërende overheden informeren, adviseren en hen voorzien van adviezen
- De sport- en buitenspeelvoorzieningen beheren (inrichting, controles enz,...)
- De stappen in een project begroten, vastleggen en plannen
- De technische bepalingen (bestekken, plannen, opmetingsstaten, lijst van te raadplegen bedrijven..) opmaken
- De werf opvolgen en de conformiteit van de werken controleren
- Een intern en/of extern netwerk uitbouwen/onderhouden
- Een technische evaluatie van de offertes analyseren, evalueren en opstellen; een gunningsvoorstel opmaken in samenwerking met de cel “overheidsopdrachten”
- Het programma opstellen en overgaan tot haalbaarheidsstudies
- Overgaan tot de voorlopige en definitieve oplevering
- Technische adviezen formuleren over de staat van de sport- en buitenspeelvoorzieningen
- Werfvergaderingen organiseren en leiden
- Zorgen voor de technische opvolging en de ondersteuning van de bewoners tot aan de definitieve oplevering en, indien nodig, in het kader van de tienjarige garantie

Profiel

DIPLOMA

Bachelor in de bouw, tekenaar, of een gelijkgesteld diploma.

ALGEMENE COMPETENTIES

- Analyseren
- Communiceren
- Creatief handelen
- Een netwerk uitbouwen
- Eigen werk structureren
- Handelen met integriteit en professionalisme
- Resultaat gericht werken
- Samenwerken
- Zich aanpassen

Taal

Goede kennis van de tweede landstaal (Selor art. 8 & 10)

TECHNISCHE COMPETENTIES


- Bureautica : Adobe, Excel, Internet, Outlook, Photoshop, Powerpoint, Word
- Werking van het gemeentebestuur en de diensten, gemeentelijk reglement
- Veiligheidsregels en-voorschriften
- Wetgeving betreffende de overheidsopdrachten
- Bouwtechnieken
- Tekentechnieken (ontwerp, lezen en analyseren van plannen, IDPB-plannen voor evacuatie/signalisatie)

Aanbod

INDIENSTTREDING: Onmiddellijk – Contract van bepaalde dur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperator.

Solliciteren

Via www.evere.brussels rubriek "jobs" of stuur je CV naar sgeyskens@evere.brussels.

Reageren voor: 15/07/2022
Solliciteren

Via www.evere.brussels rubriek "jobs" of stuur je CV naar sgeyskens@evere.brussels.

Reageren voor: 15/07/2022
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest