Voltijds Vast


Organisatie
Departement Cultuur Jeugd en Media
Departement Cultuur, Jeugd en Media
De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.
Functie
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt een technisch gebouwbeheerder (M/V) voor het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) binnen het team Infrastructuur en Instellingen. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) staat in voor:
• Het verlenen van investeringssubsidies voor grote (stedelijke) en sectorale accommodaties in de sectoren cultuur en jeugd (bovenlokale jeugdinfrastructuur, erkende kunstencentra en erkende muziekcentra).
• Het optreden als bouwheer voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd (30-tal accommodaties): (ver)kopen, (ver)bouwen en renoveren. Actuele grote bouwprojecten zijn: grondige renovatie het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, eerste fase masterplan De Hoge Rielen te Kasterlee, en plaatsing van geautomatiseerde theatertrekken in de Singel te Antwerpen.
• Het ten laste nemen van het (preventief) eigenaarsonderhoud en de onroerende voorheffing voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd.
• Het (ver)huren, (ver)pachten en het ten laste nemen van de beschikbaarheidsvergoedingen voor gebouwen en terreinen binnen het beleidsdomein.
• Het coördineren van Publiek-Private Samenwerking en de alternatieve financiering binnen het beleidsdomein.

Als technisch gebouwbeheerder ondersteun je interne en externe klanten op het vlak van het onderhoud van de gebouwen via het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de dienstverlening en zo bij te dragen aan de instandhouding van het patrimonium.
Diverse vakinhoudelijke taken voorbereiden en aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten afleveren binnen de vereiste tijdspanne.
Profiel
Deze vacature wordt opengesteld als knelpuntfunctie waardoor er afgeweken wordt van de gebruikelijke diplomavoorwaarden.

Op de uiterste inschrijvingsdatum 18 maart 2018 voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
Je beschikt over een masterdiploma in de industriële wetenschappen
OF
Je combineert een bachelor- of graduaatsdiploma (in een technische richting) met minstens 2 jaar relevante werkervaring.

Behaalde je jouw diploma buiten de Benelux, dan moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands, dan moet je geslaagd zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

JE TECHNISCHE COMPETENTIES:
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Je hebt inzicht in bouwtechnische aangelegenheden en veiligheid. Je kan bouwkundige plannen lezen en interpreteren.
• Je hebt theoretische en praktische kennis van technische installaties binnen gebouwen met betrekking tot één of meer van volgende domeinen: bouwkunde, elektriciteit, HVAC, sanitair, enz.
• Je hebt goede kennis van MS Office
• Kennis van de wet op de overheidsopdrachten is een pluspunt
• Kennis van de Codex op het Werken ARAB is een pluspunt
• Kennis van het A.R.E.I. is een pluspunt.
Aanbod
• Het betreft een contract van onbepaalde duur
• Je komt terecht in een dynamisch team en in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden en telewerk. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag).
• Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal.
• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
• Je bruto maandsalaris is ongeveer 3.141 euro.
• De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Solliciteren
Contactpersoon: Machteld Aelbrecht
Reageren voor: 19/03/2018

Solliciteren kan tot en met 18 maart 2018 Om te solliciteren stuur je jouw cv en motivatiebrief samen met een kopie van je diploma op naar: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be Je stuurt het naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media t.a.v. Ronny Pitteljon Arenbergstraat 9 1000 Brussel Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: - je je kandidatuur uiterlijk op 18 maart 2018 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs). - Kopie diploma