Profiel

Algemene aanwervingsvoorwaarden


Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:


· Een nationaliteit als onderdaan van een lidstaat van de EER of Zwitserland bezitten;

· De burgerlijke en politieke rechten genieten;

­· Medisch geschikt zijn;

· Voldoen aan de taalvereisten;

· Van onberispelijk gedrag zijn (bij een eventuele aanwerving wordt een uittreksel uit het strafregister model 596.2 gevraagd).

· Slagen in het aanwervingsexamen


Specifieke aanwervingsvoorwaarden


  • Houder zijn van een masterdiploma of minstens een bachelor in een technisch vakgebied
  • Een bewijs bezitten van pedagogische bekwaamheid
  • Affiniteit hebben met het secundair (technisch) onderwijs

Ervaring hebben in een leidinggevende of coachende functie is een voordeel

Organisatie

LOKAAL BESTUUR MACHELEN

Aanbod

Als TAC ontvang je afhankelijk van je diploma’s en anciënniteit weddeschaal 258 of 538. Je vindt die schaal op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=SO&g=&id=484.


Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan de beroepservaring of een gedeelte ervan voor het ambt van directeur in een school met een technische component (tso, bso, buso) uit de privé­sector overnemen voor zover die ervaring als nuttig wordt erkend. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring)


Bijkomende voordelen


  • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding

Functieomschrijving

Als TAC van het GISO neem je mee de leiding over personeel en leerlingen, je bepaalt samen met de directeur het beleid, je coördineert en houdt toezicht, en bent verantwoordelijk voor planning, aankoop en beheer van materialen, gereedschappen, grondstoffen en inrichting lokalen; voor onderhoud vernieuwing en uitbouw van infrastructuur; voor het beheer van in de school geproduceerde goederen en diensten en de bijhorende procedures.


Het GISO is een gemeenteschool en je rapporteert aan de directeur van het GISO.

Solliciteren

Als TAC ontvang je afhankelijk van je diploma’s en anciënniteit weddeschaal 258 of 538. Je vindt die schaal op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=SO&g=&id=484.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan de beroepservaring of een gedeelte ervan voor het ambt van directeur in een school met een technische component (tso, bso, buso) uit de privé­sector overnemen voor zover die ervaring als nuttig wordt erkend. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring)

Bijkomende voordelen

  • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding

Reageren voor: 11/05/2021
Solliciteren

Als TAC ontvang je afhankelijk van je diploma’s en anciënniteit weddeschaal 258 of 538. Je vindt die schaal op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=SO&g=&id=484.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan de beroepservaring of een gedeelte ervan voor het ambt van directeur in een school met een technische component (tso, bso, buso) uit de privé­sector overnemen voor zover die ervaring als nuttig wordt erkend. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring)

Bijkomende voordelen

  • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding

Reageren voor: 11/05/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant