Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Functieomschrijving

Als technisch aanspreekpunt binnen de directie Gebouwen en Patrimonium sta je mee in voor het beheer van de contracten inzake gebouwenbeheer (o.m. keuringscontracten en onderhoudscontracten) en ben je verantwoordelijk voor een goed en efficiënt onderhoud van het patrimonium van de VGC.

Je bent vertrouwd met de verschillende aspecten van het gebouwenbeheer, specifieke kennis van elektriciteit en HVAC is een plus. Hierbij werk je nauw samen met de ingenieur technieken, je rechtstreeks leidinggevende en de andere collega’s. Je houdt het overzicht op alle taken die jouw locaties aanbelangen en overlegt vlot met collega’s en werkt samen om de aanpassing van installaties of de opvolging van werken tot een goed einde te brengen. Je monitort het energieverbruik en signaleert belangrijke afwijkingen.

Je bent een aanspreekpunt voor alle gebruikers van het gebouw, of het nu om collega’s, huurders of mede-eigenaars gaat. Je kent de afspraken en de (contractuele) verplichtingen van de gebruikers op jouw sites en past die in de praktijk toe.

 • Je staat in voor het klantgerichte gebouwenbeheer op de toegewezen locaties en je maakt daarbij gebruik van het FMIS Planon (specifiek softwarepakket).
 • Je volgt de timing op van de uitvoering van de werken (via contracten of andere uitvoerders). Je meldt laattijdige uitvoeringen van gelijk welke werken via mail en/of via Planon aan de leidinggevende en de aannemer, zodat sneller ingegrepen kan worden bij nalatigheid of misbruik.
 • Je geeft opdrachten en informatie door aan de opdrachtnemers.
 • Je klasseert de technische documenten (keuringen, indienststellingen) en ziet er op toe dat ze uitgevoerd worden, zodat je zeker bent dat alle onderhoud goed opgevolgd wordt. Je zorgt voor het up-to-date houden van de ondersteunende databanken en beheersinstrumenten (FMIS Planon-sofwarepakket)
 • Je verzorgt de financiële opvolging: bestelaanvragen, nazicht van de bijhorende facturen, opvolgen van betaling.
 • Je bereidt technische interventies en (kleine) verbouwingsdossiers in het kader van instandhoudingswerken of aanpassingswerken voor en volgt deze op:

o Je verzamelt de nodige informatie en je doet plaatsbezoeken om de problematiek te documenteren en de nodige opmetingen te doen, je brengt bepaalde aandachtspunten bij de uitvoering in kaart.
o Je organiseert zelf bezoeken met aannemers en gebruikers ter plaatse (opvragen offertes, afspraken over uitvoering …). o Je overlegt met de andere gebouwenbeheerders en architecten om tot het beste resultaat te komen. Je neemt hun opmerkingen en aanbevelingen mee naar de werf en kijkt erop toe dat de uitvoering correct verloopt.
o Je laat de aannemer zich aan de afspraken houden en controleert of de financiële vorderingen correct gebeuren.

 • Je kent je locaties en hun technische installaties goed en geeft advies, binnen je kennismogelijkheden, wat betreft noodzakelijke en nuttige ingrepen en werken aan de gebouwen.
 • Je volgt mee de ontwikkelingen op binnen het domein gebouwenbeheer (o.a. toegangscontrole in het gebouw, besturing van alarmcentrales, gebruik gebouwbeheersysteem …) en deelt deze verworven kennis met je collega’s.
 • Je verzorgt de communicatie met opdrachtnemers, leveranciers en gebruikers om het goede verloop van de uitvoering van de contracten te ondersteunen. Dit houdt ook in dat je aan de leidinggevende het slechte verloop van een uitvoering meldt. Je documenteert elke tekortkoming van de uitvoerder met foto’s en/of ander bewijsmateriaal (mails, brieven ...) om een eventuele ingebrekestelling mogelijk te maken. Je verzorgt de correspondentie gerelateerd aan het gebouw (post, mail, telefoon).
 • Je voert zelfstandig technische opdrachten uit zoals kleine elektriciteits- en HVAC-werken, schrijnwerkerij en opfrissingswerken.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau C. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een diploma van het hoger secundair onderwijs;
 • een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau C of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.
 • Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als technicus bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 6 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als technicus (met salarisschaal C121) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 14 110 EUR en 22 610 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.099,35 EUR en een netto maandwedde van 1.783,00 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/re... en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 2 oktober 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 03/10/2022
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/re... en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 2 oktober 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 03/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest