Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van technicus - gebouwenbeheerder (niveau C) bij de directie Gebouwen en Patrimonium.Als technisch aanspreekpunt binnen de directie Gebouwen en Patrimonium sta je mee in voor het beheer van de contracten inzake gebouwenbeheer (o.m. keuringscontracten en
onderhoudscontracten) en ben je verantwoordelijk voor een goed en efficiënt onderhoud van het patrimonium.
Je bent hierbij op de hoogte van de verschillende aspecten van het gebouwenbeheer die zich afspelen in het patrimonium van de VGC, in het bijzonder op het vlak van elektriciteit en HVAC.
Hierbij werk je nauw samen met de ingenieur technieken / PLAGE coördinator, je rechtstreeks leidinggevende en de andere collega’s. Je houdt het overzicht op alle taken die jouw locaties aanbelangen en spreekt de betrokken verantwoordelijken voor bepaalde taken daarop aan. Je monitort het energieverbruik en signaleert belangrijke abnormaliteiten of afwijkingen aan de PLAGE coördinator.
Je bent een aanspreekpunt voor alle gebruikers van het gebouw, ongeacht of het om collega’s, huurders of mede-eigenaars gaat. Je kent de afspraken en de (contractuele) verplichtingen van de gebruikers op jouw sites en past die in de praktijk toe.
Je hoofdstandplaats is het administratiehuis van de VGC in de Emile Jacqmainlaan. Je bent eveneens bereid om, afhankelijk van de noodzaak, te werken op locatie in onze verschillende standplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau C. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een diploma van het hoger secundair onderwijs;


− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau C of B


buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of


getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als technicus bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 6 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.
Verloningspakket


Als technicus (met salarisschaal C121) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 14 110 EUR en 22 610 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.099,35 EUR en een netto maandwedde van 1.683,46 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− Je ontvangt een eindejaarstoelage.


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede


pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een


premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest