Organisatie

KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

Functieomschrijving

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Als teamcoach van het poetspersoneel werk je samen met twee collega’s binnen de dienst Infrastructuur van het KASK & Conservatorium. De dienst behartigt met zo’n 25 medewerkers de goede werking van drie campussen. Verder maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten (financiën, personeelsdienst, artistieke projecten, etc.) binnen een boeiende onderwijs- en kunstencontext.

De functie is tweeledig, waarbij het grootste deel van de opdracht wordt besteed aan de dagelijkse organisatie, coördinatie en coaching van het poetspersoneel. Daarnaast hou je mee toezicht op de naleving van het welzijns- en veiligheidsbeleid op de campus zodat studenten, docenten en collega’s in een arbeidsveilige omgeving kunnen vertoeven.

Takenpakket coaching poetspersoneel

- Je coördineert de poetswerking, geeft dagelijks leiding aan het team en bent het aanspreekpunt.

- Je begeleidt, ondersteunt en motiveert je medewerkers vanuit een coachende houding.

- Je stimuleert samenwerking en bewaakt een positieve werksfeer gebaseerd op vertrouwen.

- Je maakt de werkplanning op en zorgt voor een evenwichtige taakverdeling binnen het team.

- Je volgt de voortgang van het werk op, doet kwaliteitscontroles en stuurt bij waar nodig.

- Je behartigt administratieve taken zoals het bijhouden van vakantie- en ziektemeldingen, voorraadbeheer van schoonmaak- en cateringproducten en het opvolgen van herstellingen en onderhoud van machines.

- Je zorgt ervoor dat je team over het nodige werkmateriaal beschikt en gepaste opleidingen kan genieten.

- Je onderhoudt contacten met leveranciers van benodigde materialen of specifieke onderhoudswerken en houdt hierbij rekening met vooropgestelde budgetten.

- Je fungeert als aanspreekpunt voor collega’s, docenten en studenten wat betreft schoonmaak. Je streeft samen met je team naar een optimale dienstverlening voor catering en bij interne en externe evenementen op de campus.

Takenpakket toezicht veiligheid en welzijn

- Je ziet erop toe dat studenten, docenten en collega’s kunnen werken in een omgeving waarin (arbeids)veiligheid en welzijn voorop staan en bent aanspreekpunt.

- Je gaat de arbeidsomstandigheden na en controleert het toepassen van de veiligheidsvoorzieningen en -voorschriften.

- Je sensibiliseert betrokkenen waar nodig en draagt bij aan een verhoging van het veiligheidsbewustzijn.

- Je onderneemt actie wanneer de goede en veilige werking op de campus in het gedrang komt.

- Hiervoor werk je samen met de coördinator Infrastructuur en de Dienst Preventie, Milieu en Welzijn van HOGENT.

Profiel

- Je geeft leiding met aandacht voor begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en motivatie van je medewerkers. Je hebt ervaring met of aanleg voor het aansturen van een team.

- Je hebt sterke sociale en coachende vaardigheden; je bent luisterbereid en werkt graag met en voor mensen.

- Je communiceert vlot, helder en genuanceerd en bent gericht op het vinden van consensus.

- Je beschikt naast kennis van het Nederlands ook over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels.

- Je bent administratief sterk en kan georganiseerd te werk gaan.

- Je weet beschikbare middelen optimaal en duurzaam in te zetten.

- Je werkt proactief en oplossingsgericht. Praktische problemen los je met plezier op.

- Je gaat flexibel om met veranderingen en denkt mee na over mogelijke optimalisaties.

- Je weet de aandacht te vestigen op het belang van een veilige leer- en werkomgeving.

- Je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium en van HOGENT in het algemeen.

- Pluspunten:

  • Ervaring met of kennis van facilitair beheer in de private of publieke ruimte.
  • Kennis van of ervaring met arbeidsveiligheid. Je bent bereid tot het volgen van een (extra) veiligheidsopleiding om je hierin verder te bekwamen.
  • Kennis van professionele schoonmaaktechnieken. Indien nodig kunnen er intern opleidingen voorzien worden.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (38u) statutaire aanstelling in een vacante betrekking. Je aanstelling start ten vroegste met ingang van 01-12-2022. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan je aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: € 2624,58, B12: € 2900,22, B21: € 3197,89, B22: € 3574,69). Afhankelijk van het bedrag van je loon en je gezinstoestand, wordt je loon aangevuld met een haard- of standplaatstoelage. Meer info over de salarisschalen vind je hier.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Inhoudelijke vragen kunnen via e-mail gericht worden aan Dries Op de Beeck, stafmedewerker projectplanning en architectuur (dries.opdebeeck@hogent.be).

Personeelsgerelateerde vragen kunnen via e-mail gecommuniceerd worden aan Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (rilke.broekaert@hogent.be).

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen