Voltijds Vast


Organisatie
Formaat - Afdeling Antwerpse Jeugdhuizen
Formaat is de federatie van meer dan 400 jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat ondersteunt de medewerkers van jeugdhuizen met vorming en opleiding, belangenverdediging, informatie en vernieuwende projecten omtrent ondernemerschap en cultuur. In de stad Antwerpen bieden we in drie innovatieve jeugdhuizen een integraal aanbod aan voor kinderen en jongeren waarin, vanuit vrije tijd, gewerkt wordt aan betere kansen op vlak van onderwijs, tewerkstelling en cultuur.

Formaat startte op 1 januari 2013 de werking Antwerpen op. In onze drie jeugdhuizen stellen we jongeren consequent centraal, zetten we in op buurtgericht werken en gaan voor een sterke samenwerking met andere partners. We hebben een integrale werking en werken vanuit de jeugdhuismethodiek. Dit houdt concreet in dat we expliciet inzetten op het mede-eigenaarschap van jongeren in het creëren van een vrijetijdsaanbod, het leggen van linken met andere beleidsdomeinen (cultuur, werk en onderwijs) en het opzetten van langdurige, competentieversterkende trajecten. Met Baanbrekers ondersteunen we onze jeugdhuizen en jongeren in de Stad met oog hen een sterkere positie te bieden in hun zoektocht naar werk en/of een opleiding.

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.
Functie
Functie
Als teamcoach van de jeugdhuizen binnen de Werking Antwerpen sta je samen met de directeur Werking Antwerpen in voor de opvolging en ondersteuning van de 13 beroepskrachten binnen onze drie jeugdhuizen. Het bereiken van organisatiedoelstellingen hangt voor Formaat samen met het inzetten op de talenten en het groeipotentieel van haar medewerkers . We kiezen er daarom voor om de groeiende werking te structureren rond teams die in grote mate zelforganiserend zijn. Binnen die teams kunnen medewerkers verantwoordelijkheden opnemen en samenwerken aan het realiseren van doelstellingen die zowel eigen zijn aan hun functie als gedeeld worden met teamgenoten. De teamcoaches vervullen daarbij een centrale rol. Zij begeleiden en coachen de teams en de medewerkers van hun afdeling en werken daarvoor nauw samen met de directie.


Taken

Teams
• Je ondersteunt actief de werking van de drie zelforganiserende teams binnen de jeugdhuizen.
• Je zorgt samen met je collega teamcoach voor afstemming en samenwerking tussen de teams.
• Je coacht het team in het behalen van de doelstellingen.
• Je volgt het naleven van een aantal praktische regelingen op: vakantieplanning, taakverdeling, programma’s en interne communicatie.
• Je zorgt voor een constructieve sfeer en samenwerking.

Medewerkers
• Je bouwt een talentgerichte coaching uit voor de medewerkers in de teams.
• Je organiseert in samenspraak met de directeur Werking Antwerpen functionerings- en evaluatiegesprekken. Je zorgt ook voor de verslaggeving en de verdere opvolging.
• Je werkt voor iedere medewerker een ontwikkelingsplan op maat uit.
• Je volgt een aantal praktische zaken op zoals onkostennota’s, gepresteerde uren of al dan niet geplande afwezigheden.


Adviseren
• Je overlegt frequent met de directeur van de Werking Antwerpen: over de mensen, de werking, de richting, …
• Je levert samen met de teams input voor beleidsplannen en projecten.
• Je bent een belangrijke partner voor de directie op vlak van personeelsbeleid.
• Samen met de teamcoach Baanbrekers organiseer je interne vorming, intervisies, teamdagen, planningsweekends, …
Profiel
Profiel

• Coachende basishouding
Je kan mensen stimuleren, ondersteunen en bijstaan in het bepalen van hun richting.

• Luisteren en inlevingsvermogen
Je kan stilstaan bij verhalen en cases van medewerkers en hier met hen op reflecteren en uit leren.

• Organisatiesensitiviteit
Je hebt voeling met hoe organisaties werken en kan de impact van mensen en teams daarop inschatten.

• Schriftelijke en mondelinge communicatie
Je communiceert bondig en duidelijk en kan de nodige nuance aanbrengen in je boodschap. Je bent je bewust van je eigen communiceren.

• Zorgvuldigheid
Je zorgt voor afwerking en hebt oog voor detail.

• Resultaatgericht
Je handelt bewust in functie van doelstellingen, die zowel op organisatievlak als op persoonlijk vlak kunnen liggen.

• Omgaan met diversiteit
Je gaat bewust om met verschillende achtergronden van medewerkers en de impact daarvan op de dagelijkse (samen)werking. Je ziet mogelijkheden om deze positief te benoemen en in te zetten.

• Plannen en organiseren
Je kan goed plannen en organiseren en deze expertise overdragen aan anderen.

• Voeling met jeugdwerk
Je hebt voldoende ervaring met jeugdwerk om oplossingen en passende antwoorden op de vragen van de medewerkers te bieden.

• Flexibel
Je werkt regelmatig in de avond en in het weekend.
Aanbod
Wij bieden
• Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector;
• Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling (4/5de is bespreekbaar);
• Een verloning volgens barema PC 329 B1a;
• Volledige 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal verlof;
• Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.
Solliciteren
Contactpersoon: Axel Dingemans
Reageren voor: 18/01/2018

Procedure Stuur je motivatiebrief met CV vóór 18/01/2018 naar sollicitaties@formaat.be. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “sollicitatie teamcoach Jeugdhuizen Werking Antwerpen”. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken gaat door op dinsdag 23 januari 2018. Je wordt hiervoor ten laatste op 22 januari 2018 uitgenodigd. In de tweede ronde is er een assessment voorzien. Meer informatie: Axel Dingemans, 03 226 40 83. Meer informatie over de werking van Formaat vind je op www.formaat.be.