Profiel

- Je hebt minimaal een diploma bachelor, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring


- Ervaring in de woonsector is een pluspunt


- Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt

Organisatie

Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw

SVKA missie

SVKA huurt in de stad Antwerpen zo veel mogelijk betaalbare, goede woningen en verhuurt deze door aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Het begeleidt zijn huurders om hun zelfredzaamheid in functie van het wonen te versterken. Het werkt samen met diverse partners aan structurele oplossingen voor de hoge woonnood.

Aanbod

Wij bieden jou:


- een halftijds (18,75u/week) contract van onbepaalde duur
- een verloning volgens barema B1a van PC 319.01
- maaltijdcheques t.w.v. €5
- de wettelijke vergoeding woon-werk verkeer, derdebetalersregeling openbaar vervoer
- flexibele werktijden
- mogelijkheden tot interne en externe opleiding en vorming
- een veelzijdige job in een groeiende organisatie met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid

Functieomschrijving

Omschrijving


Als teamcoördinator sta je in voor de goede organisatie van de dienst kandidaat-huurders (Permanentie, inschrijvingen en toewijzen (PIT)), het SVKA onthaal en de administratieve dienst. Je zorgt voor een vlotte administratieve werking en een goede samenwerking met de andere diensten binnen de organisatie.


Je zorgt voor het aansturen van de diverse medewerkers via het principe van ‘situationeel leiderschap’ waarbij elke medewerker een aan hem en zijn taak aangepaste ondersteuning geniet. Als teamcoördinator zorg je voor actieplannen van de verschillende diensten en hun taken en organiseert overleg.


Je staat samen met het coördinatie team in voor de goeie werking van SVKA en neemt in dat kader een aantal specifieke taken op.Taken van de functie


Leidinggevende en ondersteunende taken


- Je coacht en stuurt de medewerkers uit de verschillende teams aan. In functie van team en individuele noden biedt je vorming aan.


- Je organiseert de werking en klantvriendelijke dienstverlening van de verschillende teams.


- Je staat in voor de behandeling en opvolging en klachten.


- Je hebt functioneel overleg met de medewerkers en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.


- Je organiseert of neemt deel aan de verschillende overlegmomenten.


- Je bezorgt relevante signalen en gegevens (ook in kader van rapportering) aan de directeur, bestuur of (lokale)overheid.
Taken m.b.t. kandidaat huurders (team Permanentie - Inschrijvingen - Toewijs)


- Je bent eindverantwoordelijk voor de operationele organisatie van de dienst en voor de opmaak van een jaarplan.


- Je maakt werk van de digitalisering van de documentverwerking en –stromen


- Je optimaliseert het voeren van sociale onderzoeken (m.b.t. de noden van kandidaat huurders) en de uitbreiding van het SVKA-netwerk en samenwerkingsverbanden.


- Je verzorgt de contacten met de ondersteuningsstructuur (VMSW en Huurpunt) en blijft op de hoogte van de relevante regelgeving.


- Je kijkt de toewijsdossiers na, zorgt voor de rapportering ervan en verzorgt de uniforme uitvoering en interpretatie van de toewijsprocedures.
Taken m.b.t. de administratie en het onthaal


- Je organiseert samen met de medewerkers het SVKA-onthaal (fysiek, telefonisch en digitaal)


- Je bewaakt mee voor een professionele en klantvriendelijke dienstverlening aan het SVKA-onthaal.


- Je neemt initiatief voor een optimale organisatie van de verschillende administratieve processen.


- Je verzorgt mee de interne werking en administratie als ondersteuning voor de andere teams.Algemene taken op organisatieniveau


- In afstemming met het coördinatie team neem je een aantal taken en verantwoordelijkheden op in zaken die betrekking hebben op de hele organisatie.


Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen