Organisatie

stadbestuur

Sint-Niklaas is een verrassend dynamische stad. We zetten ons dagelijks samen in om onze stad nog warmer, innovatiever en kleurrijker te maken. Door constante evolutie en groei zijn we steeds op zoek naar nieuw talent om onze teams te komen versterken. Heb je een hart voor onze stad? Laat dan van je horen en maak mee de stad van morgen!

Functieomschrijving

Sint-Niklaas is een stad in volle ontwikkeling met een duidelijke plan voor de toekomst. Door de geplande werken aan de Grote Markt zal het gebruik van het openbaar domein drastisch veranderen. Vele nieuwe mogelijkheden zullen zich aanbieden op vlak van horeca, economie, cultureel aanbod en diverse evenementen.

De stad zoekt een evenementencoördinator die de verschillende activiteiten in de stad en in de deelgemeenten op elkaar afstemt. In het bijzonder zullen de sterke merken zoals Stad van de Sint, de Vredefeesten, Sint-Niklaas Wintert en Sint-Niklaas Zomert mee evolueren naar de nieuwe belevingsmogelijkheden én op een moderne manier sterk in het straatbeeld worden geplaatst.

Het evenemententeam kent vele taken en verantwoordelijkheden. Als teamcoördinator stuur je dagelijks een team van 12 medewerkers aan dat operationeel bezig is met de producties van evenementen, plechtigheden, kermissen, markten, wielerwedstrijden, optochten, herdenkingen, ontvangsten, ondersteuning organisatoren, fuiven, subsidies, vergunningen en toelatingen.

We zoeken een coach voor ons flexibel en dynamisch evenemententeam. Ben jij een held in het plannen en bijsturen? Heeft de evenementenwereld geen geheimen voor je? Kan het team terugvallen op jouw ervaring? Vind je de “waarom” even belangrijk dan de uitvoering? Zie je makkelijk het potentieel in mensen en gebeurtenissen? Dan zijn we heel erg benieuwd om met jouw kennis te maken.

Waar kom je terecht?

Je werkt rechtstreeks voor het afdelingshoofd vrije tijd in de cluster cultuur & vrije tijd. Samen met het afdelingshoofd en de schepen voor evenementen zet je de lijnen voor het werkjaar uit en maak je actief mee plannen voor de toekomst. Je werkt in een horizontale structuur waarin je eigen netwerk uitbouwen en het opzetten van samenwerkingen over de diensten heen, cruciaal is.

Je neemt de dagdagelijkse leiding van je team op door er letterlijk midden in te staan. Om dit zo optimaal mogelijk te maken is er een flexibele inplanting van je uurrooster voorzien, alsook de mogelijkheid tot telewerk en taakgericht werken.

Profiel

Profiel
Zelfstandig – creatief – betrouwbaar – besluitvaardig - organisatie gericht

Algemene voorwaarden
Op dinsdag 18 april 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

- je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
- je bent van onberispelijk gedrag
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
- je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
- je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:
- je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring.

Selectieprogramma

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Desgevallend kan er teruggekoppeld worden naar overige selectieonderdelen.

b) overige selectieonderdelen (1 of meerdere) kunnen bestaan uit:

- praktische proeven en/of schriftelijke proeven
- gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…). Deze zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

- aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
- aangepaste vorming en een functionele loopbaan
- boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
- interessante verlofregeling
- mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
- relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
- minimum maandloon (volgens index januari 2023):
met 0 jaar anciënniteit: 3.324,83 EUR bruto
met 12 jaar anciënniteit: 4.141,46 EUR bruto
loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen