Profiel

Kennis en inzichten


• Je bent vertrouwd met de werkwijze van Samenlevingsopbouw : agogische procesbegeleiding en politieke beleidsbeïnvloeding.


• Je hebt inzicht in planmatig en doelgericht werken.


• Je kent de leefwereld van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie


• Je hebt inzicht in diverse aspecten van leidinggeven (aansturing en coaching)


• Je kan organisatorische processen trekken


• Je bent een echte netwerker: je weet professionele relaties te onderhouden met samenwerkingspartners en mogelijkheden aan te grijpen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.


• Je kan de samenhang in een team te bewaren


Sterke troeven zijn:


• een diploma in een menswetenschappelijke richting


• ervaring in het werken in een diverse context


• ervaring in het welzijnswerk.

Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie is een van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, via het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk. Daarnaast kunnen we nog rekenen op extra middelen van de provincie Antwerpen, het Europees Soiaal Fonds, andere Vlaamse overheidsdiensten en hebben we convenanten met lokale overheden.

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is een gedecentraliseerde organisatie met een dertigtal mensen in dienst.

Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij.

Aanbod

• Wij bieden een 80% contract van onbepaalde duur.


• Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1a


• Standplaats: Mechelen


• Avond- en uitzonderlijk weekendwerk


• Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren


• Woon/werk-verplaatsingsvergoeding


• Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht


• Permanente bijscholing en vorming


• GSM met belkrediet

Functieomschrijving

De teamcoördinator geeft rechtstreeks leiding aan de collega’s die werken rond arbeidskansen van mensen in een kwetsbare positie.


De teamcoördinatoren vormen samen met de directeur en de hoofdadministratief medewerk(st)er het coördinatieteam. Dat coördinatieteam functioneert onder de leiding van de directeur. Het coördinatieteam staat in voor de dagelijkse werking en verdeelt de staftaken. Het coördinatieteam formuleert adviezen aan de raad van bestuur. Het coördinatieteam biedt optimaal ruimte voor betrokkenheid van alle medewerkers.


Een uitgebreide functieomschrijving vind je op: http://www.samenlevingsopbouw-...

Solliciteren

Solliciteren kan per mail op ben.van.havere@samenlevingsopbouw.be. We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op 23 mei 2021. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan.

Reageren voor: 24/05/2021
Solliciteren

Solliciteren kan per mail op ben.van.havere@samenlevingsopbouw.be. We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op 23 mei 2021. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan.

Reageren voor: 24/05/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen