Organisatie

Stad en Architectuur vzw

Stad en Architectuur (S&A) is een platform dat wil informeren, sensibiliseren en reflecteren over het architecturale en ruimtelijke debat. S&A maakt architectuur zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar en wil daarmee een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame en sociaal rechtvaardige architectuur en ruimtelijke beleidsvorming. De artistieke werking van S&A zal de komende beleidsperiode stoelen op het focusthema ‘Klimaatrobuuste stad & vergroening’.

Stad en Architectuur vzw werd in 1998 opgericht door Leuvense architecten, stedenbouwkundigen, het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven en het stadsbestuur van Leuven.

Functieomschrijving

Voor de manifestatie “COMMON GROUND – Aarden op Leuvense Bodem” zoekt Stad en Architectuur vzw een team van curator-ontwerper.

COMMON GROUND

Met de manifestatie COMMON GROUND richt Stad en Architectuur vzw (S&A) de blik op de grond onder onze voeten. De aarde waarop we –letterlijk en figuurlijk– wortelen, is van oudsher van grote invloed op hoe we samen leven. In de drang om te bouwen zijn we ondertussen op veel plekken de verbinding met de bodem verloren. Diverse urgenties (klimaatopgave, woonopgave, immigratie, segregatie, etc.) hernieuwen echter de aandacht voor onze common ground, de gedeelde grondslagen die ons verbinden.

Met de manifestatie COMMON GROUND wil S&A inzicht geven in de verschillende landschappen waarop Leuven doorheen de tijd is gevormd. Het volgen van de natuurlijke structuren en systemen brengt ons onvermijdelijk voorbij de grenzen van de stad. Op de hoofdlocatie –het kloppend hart van de manifestatie– zoomen we uit om de samenhang tussen Leuven en haar omgeving te ervaren. Op diverse locaties in en rondom Leuven zoomen we in om de aard van deze plekken te doorgronden.

Dit alles gedreven door een essentiële vraag voor eenieder die de toekomst van de stad mee vormt: wat moeten we weten van een plek –in het licht van verleden, heden en toekomst– om robuust (duurzaam, inclusief, gezond, rechtvaardig, etc.) te aarden op Leuvense bodem?

MANIFESTATIE

Vanaf het najaar 2025 (idealiter gedurende vier seizoenen), organiseert S&A onder de titel COMMON GROUND een programma van diverse architectuurcultuur-activiteiten in en rondom Leuven. Het is de ambitie om deze manifestatie zo breed mogelijk uit te dragen. Een minimumprogramma is voorzien en gebudgetteerd (zie bijlage hieronder). Aanvullende activiteiten en fondsenwerving worden aangemoedigd.

OPDRACHT

Om deze ambitie vorm te geven zoekt S&A een team van curator-ontwerper om, in nauwe samenwerking, het kloppend hart van deze manifestatie te realiseren. (Zie bijlage onder.)

Profiel

De criteria voor het team curator-ontwerper zijn:

- Affiniteit met en een sterke eigen visie op het thema.

- Ervaring met curatorschap en een culturele programmatie.

- Ervaring met het ontwerp en de realisatie van een installatie

(werkplaats/tentoonstelling/forum/etc.).

- Ervaring met een brede, inclusieve publiekswerking.

- Kennis van de lokale taal: Nederlands.

- Affiniteit met landschapsontwerp, architectuur, interieurvormgeving

Aanbod

Honorarium (incl. verplaatsingskosten) voor team curator-ontwerper voor totale opdracht: €25.000 excl. btw.

Productie hoofdlocatie: minimaal €35.000 excl. btw. (Dit budget is gegarandeerd. Het is de ambitie om aanvullende financiering te werven.)

Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Vlaams-Brabant