Organisatie

Luca school of arts

Functieomschrijving

Studentenadviseur zorgcoach (zijn/haar/hun)

100% onbepaalde duur (opsplitsbaar 50 – 50)

hoofdlocatie Genk en/of Leuven

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

Functiecontext, Functie en verantwoordelijkheden

Als zorgcoach geef je professioneel advies of begeleiding aan studenten om hen oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun vragen. Hiervoor zal je o.a.

 • Een student ondersteunen in opmaak van en opvolging van zijn/haar ondersteuningsplan met speciaal statuut[1] ( frequente individuele begeleidingssessies met de student hoofdzakelijk studiegerelateerd met inbegrip van sociaal welbevinden, maar dit kan ook ruimer).
 • Nieuwe initiatieven ontwerpen en opvolgen: bij voorbeeld buddysysteem voor studenten met een functiebeperking, groepssessies (ADHD, faalangst,…), informatiesessies op basis van behoefte van de studenten,… Bij deze sessies heb je aandacht voor het UDL – principe.
 • Onderwijsleermiddelen aanvragen en hulpmiddelen/examenondersteuning voorzien
 • Initiatieven organiseren voor de opleiding van medewerkers van de instelling ( docenten, administratief bedienden,..)
 • De ontwikkeling van een inclusief beleid ondersteunen.
 • Expertise opbouwen, onder meer door het volgen van relevante bijscholingen en de opvolging van de wetgeving terzake.
 • De zorgcoaches van andere campussen ondersteunen op piekmomenten.
 • De opmaak van het ondersteuningsplan van studenten met een functiebeperking of andere speciale statuten ondersteunen en opvolgen.
 • Vertrouwenspersoon voor studenten: je volgt hierbij de gedragscode van LUCA en handelt deontologisch correct.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal administratieve taken:

 • Alle administratieve en logistieke taken opvolgen mbt je taken als zorgcoach ( o.a. registratie en jaarverslag)


Profiel

Profiel

 • Je beschikt over een diploma in de humane wetenschappen of gezondheidszorg.
 • Je bezit deskundigheid en maturiteit op het vlak van hulpverlenende gesprekken.
 • Je bent bekend met het UDL – principe.
 • Relevante ervaring in het hoger onderwijs als studentenbegeleider is een meerwaarde.
 • Je handelt studentgericht en diplomatisch.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je beschikt over kennis van sociale media, communicatietechnieken en organisatietalent.
 • Je werkt nauwkeurig binnen administratief beheer relaterend aan deze functie.
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig met een sterk probleemoplossend vermogen, je anticipeert op situaties.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool.

Verantwoordelijkheden

 • Je luistert en analyseert de vraag van de cliënt om de vraag goed te begrijpen en in kaart te brengen.
 • Je zoekt naar de optimale oplossing samen met de cliënt, rekening houdend met deontologie en context van het Hoger Onderwijs.
 • Je signaleert wederkerende problematieken of pro – actief noden en behoeften naar het hoger echelon.
 • Je verzorgt de communicatie van alle werkvelden behorende tot studentenvoorzieningen.
 • Je neemt deel aan overlegmomenten intern/extern om de dienst te vertegenwoordigen.
 • Je reflecteert over je eigen expertise en competenties en stuurt bij waar nodig.
 • Je rapporteert over je werk naar zowel interne als externe instanties en gebruikt deze rapportage om het eigen werk te optimaliseren.

[1] Student met functiebeperking, werkstudent, student – ondernemer, student – mantelzorger, student – kunstbeoefenaar op hoog niveau, student – topsporter.

Aanbod

Aanbod en voorwaarden

LUCA biedt een voltijdse statutaire aanstelling van onbepaalde duur ( Barema B1) zo spoedig mogelijk op te starten.

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

Je werkt zowel voor campus Lemmens als voor campus C-Mine. De opdracht kan worden opgesplitst.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant