Organisatie

LUCA School of Arts

Studentenadviseur zorgcoach

(Tijdelijk – 50% aanstelling)

LUCA School of Arts

Locatie: Brussel (Schaarbeek)

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Functieomschrijving

Opdracht


Als zorgcoach geef je professioneel advies of begeleiding aan studenten om hen oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun vragen. Hiervoor zal je o.a.


 • Een student ondersteunen in opmaak van en opvolging van zijn/haar ondersteuningsplan met speciaal statuut[1] ( frequente individuele begeleidingssessies met de student hoofdzakelijk studiegerelateerd met inbegrip van sociaal welbevinden, maar dit kan ook ruimer).

 • Nieuwe initiatieven ontwerpen en opvolgen: bij voorbeeld buddysysteem voor studenten met een functiebeperking, groepssessies (ADHD, faalangst,…), informatiesessies op basis van behoefte van de studenten,… Bij deze sessies heb je aandacht voor het UDL – principe.

 • Onderwijsleermiddelen aanvragen en hulpmiddelen/examenondersteuning voorzien

 • Initiatieven organiseren voor de opleiding van medewerkers van de instelling ( docenten, administratief bedienden,..)

 • De ontwikkeling van een inclusief beleid ondersteunen.

 • Expertise opbouwen, onder meer door het volgen van relevante bijscholingen en de opvolging van de wetgeving.

 • De andere zorgcoaches ondersteunen op piekmomenten (op andere campussen).

 • De opmaak van het ondersteuningsplan van studenten met een functiebeperking of andere speciale statuten ondersteunen en opvolgen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal administratieve taken:


 • Alle administratieve en logistieke taken opvolgen mbt je taken als zorgcoach ( o.a. registratie en jaarverslag)

[1] Student met functiebeperking, werkstudent, student – ondernemer, student – mantelzorger, student – kunstbeoefenaar op hoog niveau, student – topsporter.

Profiel

Profiel


 • Je beschikt over een bachelordiploma in de humane wetenschappen of gezondheidszorg.

 • Je bezit deskundigheid en maturiteit op het vlak van hulpverlenende gesprekken.

 • Je bent bekend met het UDL – principe.

 • Relevante ervaring in het hoger onderwijs als studentenbegeleider is een meerwaarde.

 • Je handelt studentgericht en diplomatisch.

 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

 • Je beschikt over kennis van sociale media, communicatietechnieken en organisatietalent.

 • Je werkt nauwkeurig binnen administratief beheer relaterend aan deze functie.

 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.

 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig met een sterk probleemoplossend vermogen, je anticipeert op situaties.

 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.

Verantwoordelijkheden


 • Je luistert en analyseert de vraag van de cliënt om de vraag goed te begrijpen en in kaart te brengen.

 • Je zoekt naar de optimale oplossing samen met de cliënt, rekening houdend met deontologie en context van het Hoger Onderwijs.

 • Je signaleert wederkerende problematieken of pro – actief noden en behoeften naar het hoger echelon.

 • Je verzorgt de communicatie van alle werkvelden behorende tot studentenvoorzieningen.

 • Je neemt deel aan overlegmomenten intern/extern om de dienst te vertegenwoordigen.

 • Je reflecteert over je eigen expertise en competenties en stuurt bij waar nodig.

 • Je rapporteert over je werk naar zowel interne als externe instanties en gebruikt deze rapportage om het eigen werk te optimaliseren.

Aanbod

Aanbod


Wij bieden een aanstelling van onbepaalde duur, zo spoedig mogelijk op te starten, in een opdracht ten belope van 50% (B-barema).


Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).


Je werkt voornamelijk voor campus Sint - Lukas, maar biedt ook ondersteuning aan collega – zorgcoaches van andere campussen wanneer nodig.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest