Profiel

- Je hebt interesse in kunst en cultuur en hebt zin om je er nog meer in onder te dompelen


- Je bent leergierig en wil bijleren over het beleidsdomein Cultuur en de werking van een overheidsadministratie op gemeentelijk niveau


- Je kan onder begeleiding onderzoekswerk verrichten


- Je durft meedenken op inhoudelijk, beleidsmatig en procesmatig vlak.


- Je bent spontaan en weet om te gaan met verschillende gesprekspartners


- Je beschikt naast een goede kennis van het Nederlands over een basiskennis Frans en Engels

Organisatie

Gemeente Elsene (Dienst Cultuur)

De Gemeente Elsene is de culturele Brusselse gemeente bij uitstek. Elsene biedt een rijke waaier aan theaters, bioscopen, centra, bibliotheken en boekhandels, galerijen en uitgaansgelegenheden; Aantrekkingspolen zijn Matonge, Flagey, Sint-Bonifaas, Kastelein, Ter Kameren en de universiteitswijk. De aanwezigheid van de Brusselse universiteiten (VUB en ULB), het Europees Parlement en talrijke internationale organisaties zorgt voor een jonge en internationale dynamiek.

De Dienst Cultuur van de Gemeente Elsene is sterk in ontwikkeling. De diensten Franstalige Cultuur en Nederlandstalige Cultuur fusioneerden eind 2019 tot één tweetalige dienst Cultuur. Dit biedt opportuniteiten en nieuw te ontdekken terrein. In dit kader zoekt de Dienst Cultuur naar een gemotiveerde stagiair/e die de cultuurbeleidscoördinator kan bijstaan in het vorm geven van de ambities die bij deze uitdaging horen. De dienst ondersteunt (socio)culturele partners uit Elsene, biedt kunstenaarsresidenties aan en programmeert ook zelf met een focus op (klassieke) concerten, tentoonstellingen en kinder- en jongerenvoorstellingen.

Het nieuwe Cultuurbeleidsplan van Elsene voor 2020-2025 geeft een goede kijk op wat er zoal in cultureel Elsene beweegt en waar het beleid zich de komende jaren op zal toespitsen, http://www.elsene.be/site/nl/d...

Aanbod

Mogelijkheid om een periode te kiezen tussen 1 augustus 2020 en 10 mei 2021. Afhankelijk van de duur (uren) van de stage wordt er een schema opgemaakt met vaste (halve of hele) dagen in de week, die in overleg aangevuld kunnen worden met variabele dagen (naargelang de activiteitenkalender).

Functieomschrijving

- Je onderzoekt de omgeving. De (socio)culturele partners op het Elsense gebied in kaart brengen. Hen samen met de cultuurbeleidscoördinator en eventueel schepen(en) ontmoeten. Bestaande databank actualiseren en verbreden. Fiches met kerngegevens over partners zullen ook dienen om de nieuwe website (lancering eind 2020) te voeden.


- Je zoekt naar mogelijkheden. Het detecteren van interessante subsidiekanalen (en workshops) met betrekking tot kunst en cultuur. Deze overzichtelijk weergeven ter ondersteuning van onze culturele partners. Opportuniteiten en lacunes opsporen en samen met de cultuurbeleidscoördinator nagaan hoe deze beleidsmatig beantwoord kunnen worden op gemeentelijk vlak.


- Je verbreedt en verdiept je kennis. Onderzoekswerk verrichten rond actuele thema’s in de culturele sector (bijvoorbeeld rond dekolonisatie, niet-Westerse kunst, het ondersteunen van jonge kunstenaars, het aanbod aan repetitieruimte/atelierruimte/residenties, de specifieke Brusselse context en meertaligheid). Thema’s kunnen in onderling overleg nog uitgebreid of uitgespit worden.


- Je doet beroepsrelevante ervaring op. Je assisteert de cultuurbeleidscoördinator in zijn dagelijkse werking. Je verzorgt mee de voorbereiding van overleg- en inspraakmomenten en woont netwerkevenementen bij. Daarnaast trek je ook door Elsene om culturele partners te bezoeken en hun activiteiten bij te wonen, sporadisch ook ’s avonds of in het weekend. Je komt in aanraking met verschillende aspecten van een baan in de sector.

Categorie
Andere
Type
Stage
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest