Profiel

• Masterdiploma of een gelijkwaardig competentieniveau
• Relevante beroepservaring (bij voorkeur 4 jaar) en ervaring met opleiding en vorming in de zorg- en/of welzijnssector
• Zeer goede kennis van het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen
• Kennis hebben van innovatieve opleidingsvormen
• Kennis hebben van het opleidingsveld en de actoren daarin
• Kennis hebben van het onderwijslandschap op het vlak van zorg en welzijn
• Goede kennis van Engels en Frans

Je beschikt bovendien over de volgende vaardigheden: organisatorische vaardigheden, synthesevermogen en analytisch denken, vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie, netwerken en bruggen bouwen, aansturen van groepen, zin voor initiatief en ondernemerschap.

Organisatie

VIVEL vzw
Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel) vzw werd begin 2019 opgericht en heeft als opdracht het ondersteunen van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector In Vlaanderen.

Aanbod

Een voltijdse of 4/5 betrekking in een nieuwe organisatie met boeiende eveneens aan te werven collega’s en met grote maatschappelijke impact. Een marktconforme verloning met extralegale voordelen zoals een mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering, …

Functieomschrijving

• Als stafmedewerker peil je naar de gedeelde ondersteuningsnoden van de actoren die actief zijn in de eerstelijnszones.
• Je zorgt er in samenwerking met opleidings- en vormingsorganisaties voor dat hun aanbod wordt afgestemd op de gedetecteerde noden. Je bent in staat om ondersteuningsnoden te vertalen in leerdoelstellingen.
• Je zorgt er in samenwerking met opleidings- en vormingsorganisaties voor dat hun aanbod wordt afgestemd op de uitdagingen die de ontwikkelingen en hervormingen in de eerste lijn met zich meebrengen: de versterking van interprofessionele samenwerking, de digitalisering van zorg en ondersteuning, het omgaan met nieuwe zorgconcepten (zoals “doelgerichte zorg”) en op het ontwikkelen van gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning.
• Je vormt een brugfunctie tussen het brede werkveld van zorg en welzijn en onderwijs- en navormingsinstanties.
• Je detecteert in samenwerking met o.a. de zorgambassadeur opleidingshiaten en je formuleert voorstellen om die op te vangen.
• Je stimuleert de ontwikkeling van interprofessionele opleidingen en interprofessionele stages.
• Je vertegenwoordigt Vivel in instanties waar de zorg- en welzijnsactoren overleggen met opleidingsinstituten.
• Je stuurt externe dienstverleners waarmee Vivel samenwerkt aan en volgt hun prestaties op.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest