Profiel

-Je toont een uitgesproken interesse voor het hoger (kunst)onderwijs; ervaring in het hoger (kunst)onderwijs strekt tot aanbeveling;
-Je hebt aantoonbare ervaring met verzamelen en analyseren van gegevens (kwalitatief en kwantitatief), je gaat vlot om met cijfermateriaal, je kan informatie snel en degelijk structureren alsook kritisch interpreteren en hieromtrent rapporteren naar de verschillende belanghebbenden. Kennis van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden strekt sterk tot aanbeveling;
-Ervaring met courante softwarepakketten (Word, Excel, powerpoint) en data-analyse is vereist; ervaring met ontwikkelen en uitvoeren van bevragingen en met bevragingssoftware zoals Qualtrics en Google Forms strekt tot aanbeveling;
-Je hebt inzicht in recente (inter)nationale ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en kwaliteitszorg in het bijzonder en/of bent bereid om dit vakgebied met enthousiaste betrokkenheid op te volgen;
-Je denkt analytisch en kritisch, toont strategisch inzicht en hebt een conceptueel denkvermogen;
-Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht, proactief en oplossingsgericht;
-Je bent in staat om open en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, zowel in het Nederlands als in het Engels.
-Je gaat actief het gesprek aan, je bent respectvol, luisterbereid en constructief en durft collectief te debatteren;
-Je werkt graag zowel zelfstandig als in teamverband;
-Je bent flexibel in functie van veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden;
-Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium

Organisatie

KASK & Conservatorium

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

Aanbod

We bieden een contractuele betrekking als stafmedewerker Kwaliteitszorg voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf 01-05-2021, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie.

Functieomschrijving

-Je geeft actief mee vorm aan de kwaliteitszorg van het KASK & Conservatorium. Je verricht beleidsvoorbereidend werk en staat in voor de implementatie van de strategische visie op kwaliteitszorg van KASK & Conservatorium, in functie van de verdere uitbouw van een globale kwaliteitscultuur. Je vertegenwoordigt mee KASK & Conservatorium in interne en externe werkgroepen en overlegplatformen op vlak van kwaliteitszorg in het hoger kunst- en kunstgerelateerd onderwijs.
-Je bewaakt mee de kwaliteit van de opleidingen, samen met de vakgroepen en de opleidingscommissies en betrokken decanaatsdiensten.
-Je verzamelt (proactief) gegevens omtrent de kwaliteit van opleidingen aan de hand van de beschikbare kwaliteitszorginstrumenten, je zoekt actief en op maat naar de beste analysemethode voor specifieke vragen. Je maakt grondige analyses en rapporteert hieromtrent (zowel in het Nederlands als in het Engels). Je gaat actief in dialoog met alle betrokkenen en zoekt naar constructieve oplossingen, met aandacht voor zowel sterke punten als verbeterpunten. Je bewaakt samen met de opleidingscommissies, vakgroepen en betrokken decanaatsdiensten de uitvoering van kwaliteitsverbetering.
-Je monitort mee de actieplannen en de resonantiecommissies van de opleidingen.
-Je woont vergaderingen van opleidingscommissies bij en geeft actief input omtrent kwaliteitszorg met aandacht voor de noden van de opleidingen
-Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie, uitwerking en opvolging van studentenbevragingen (zowel online als via focusgroepen).
-Je ondersteunt mee het visitatieproces van de opleidingen van KASK & Conservatorium (informatievergaring, redactie zelfevaluatierapport, aansturen, praktische organisatie visitatieproces, balansmoment, opvolgen werkpunten, etc.)
-Je bewaakt mee de uitvoering van de actiepunten die betrekking hebben op kwaliteitszorg uit het jaarlijkse convenant van KASK & Conservatorium
-Je werkt mee aan de voorbereidingen van de instellingsreview van HOGENT voor het luik KASK & Conservatorium.
-Je rapporteert aan de coördinator kwaliteitszorg en werkt samen in functie van beleidsondersteunende taken.Solliciteren

Online solliciteren doe je via deze link.

Reageren voor: 12/05/2021
Solliciteren

Online solliciteren doe je via deze link.

Reageren voor: 12/05/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen