Profiel

Je gelooft in de kracht van internationale uitwisseling en samenwerking en voelt je dan ook verbonden met de missie van JINT vzw.

Je leert graag en gemakkelijk; je neemt vlot nieuwe informatie en kennis op, kan deze zelfstandig verwerken en toepassen in de praktijk. Complexere materies of lectuur zijn voor de speurneus in jou iets om gretig je tanden in te zetten. Je vindt het een uitdaging om bv. (in het Engels geschreven) rapporten en beleidsteksten te lezen en er de essentie uit te halen voor jouw werk en dat van collega’s.

Je kan niet wachten om je eigen kennis en die van de organisatie (verder) uit te bouwen. Jij zoekt spontaan naar werkbare en beheersmatige manieren, systemen en processen om kennis te verzamelen, te delen, te borgen en te verzekeren, zowel intern als naar de doelgroepen toe.

Je hebt relevante (vrijwilligers)werkervaring, bij voorkeur in het jeugdwerk of een belendende sector en je hebt zelf een ervaring met internationale of interculturele projecten of samenwerking op zak. Van daaruit heb je dan ook voeling met (de leefwereld van) jongeren en met (de context van) jeugd(werk)organisaties.

Je bent in staat om een project te coördineren; van initiatie, over opvolging tot realisatie. Je betrekt de nodige partners en zorgt voor heldere communicatie naar alle betrokkenen.

Je bent een geboren “bruggenbouwer”; je legt spontaan linken tussen inhouden, tussen mensen en organisaties en stelt je van nature verbindend en delend op.

Je hebt een zware boon voor strategisch denken en visie; je bent in je nopjes als je wordt uitgedaagd om zaken in een bredere context te zien, om toekomstgericht te denken, te anticiperen op ontwikkelingen en trends en daarin mogelijkheden te zien en te benutten.

Je bent een rasechte netwerker; je legt vlot en enthousiast contacten, zowel in Vlaamse als in Europese context. Je brengt ook je uitgebouwd netwerk in het jeugdwerkveld in Vlaanderen en/of de belendende sectoren (onderwijs, cultuur, welzijn of sport) mee naar JINT.

Je bent een flexibele allrounder die houdt van afwisseling en zich makkelijk aanpast aan wat nodig is of moet gebeuren. Onverwachte wendingen halen bij jou net energie naar boven om erin te vliegen.

Je werkt met gemak zelfstandig maar je kan ook samenwerken; je draagt constructief bij tot een gezamenlijk resultaat.

Je plant en organiseert je werk om deadlines en resultaten tijdig te behalen.

Je bent klantgericht; je geeft prioriteit aan een goede dienstverlening en klanttevredenheid.

Je bent resultaatgericht; je hebt continu oog voor doelstellingen en resultaten en wil de organisatie verbeteren.

Je neemt graag initiatief; van nature ga je liever proactief dan reactief te werk, je legt hierbij de nodige durf aan de dag.

Je beschikt over redactionele vaardigheden om vlot in het Nederlands en Engels te communiceren. Ook mondeling weet je je in beide talen helder uit te drukken.

Je maakt met gemak gebruik van MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint …).


We worden bovendien enthousiast van (één of meer van) deze extra troeven:

Je hebt kennis van het kader waarbinnen het Erasmus+: Youth in Action programma en/of het European Solidarity Corps tot stand komen.

Je kent de basisprincipes van intercultureel en non-formeel leren.

Voor groepen spreken is je op het lijf geschreven; je maakt graag werk van een aantrekkelijke presentatie en weet deze inspirerend en helder over te brengen naar je publiek.

Je spreekt en/of schrijft een aardig woordje Frans. Of je weet je in nog een andere taal vlot uit te drukken.

Je hebt een rijbewijs B of bent bereid dit op korte termijn te behalen.

Organisatie

JINT vzw
JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. JINT is Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+: Youth in Action en European Solidarity Corps. We zijn gevestigd in het Internationaal Jeugdcentrum, in hartje Brussel. Een 28-tal medewerkers hebben hier hun werkplek.

Aanbod

Een boeiende kantoorjob met afwisseling in het werken met online en offline tools, voor jongeren enerzijds en organisaties anderzijds in heel Vlaanderen. Een functie die ook heel wat netwerkopportuniteiten biedt, vooral in het Vlaamse (jeugd)werkveld.

Een organisatie die voortdurend in beweging is en die uitdaagt om –samen met de collega’s- flexibel in te spelen op de opportuniteiten die zich aandienen. Een organisatie ook die kansen geeft om bij te leren en competenties te ontwikkelen.

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Aanvang zo snel mogelijk.

Plaats van tewerkstelling is hartje Brussel, op 5 min. wandelen van het Centraal Station.

Sporadisch avond/weekendwerk, evenals occasionele meerdaagse opdrachten behoren tot de opdracht.

Hiertegenover staat een correcte compensatieregeling voor overuren.

JINT vzw draagt de kosten voor woon-werkverplaatsing.

Bruto beginwedde per maand € 2.935,37 aan 0 jaar anciënniteit (volgens barema PC 329). Relevante ervaring kan in rekening genomen worden bij het bepalen van anciënniteit.

Functieomschrijving

Samen met vijf collega’s vorm je het team dat internationale plannen en ideeën van individuele jongeren enerzijds en jeugdorganisaties anderzijds ondersteunt.

De opdracht van het team is om

Jongeren en jeugdorganisaties te informeren, te sensibiliseren en te inspireren.
Welke mogelijkheden zijn er voor Vlaamse jongeren om deel te nemen aan verschillende vormen van internationale uitwisseling? Waarom zouden jongeren “vreemd gaan”? (^^) Hoe kan JINT/kunnen jongeren die de ervaring doorleefden anderen inspireren, aanzetten …?

De kwaliteit van internationale projecten en plannen te ondersteunen.
Hoe zet je als organisatie een kwalitatief internationaal jongerenproject op touw? Wat zijn de administratieve en wettelijke rechten en plichten van jongeren die naar het buitenland vertrekken of naar Vlaanderen komen?

De knowhow omtrent internationale projecten en ervaringen te verzamelen, te borgen, te delen en de impact van deze projecten en ervaringen zichtbaar te maken.
Door de kennis binnen JINT up-to-date te houden en deze kennis te ontsluiten voor diverse doelgroepen, via aangepaste kanalen en instrumenten.

Als stafmedewerker kennismanagement en tools zal je takenpakket o.a. bestaan uit:

Het uitbouwen van een netwerk van experten, samenwerkingsverbanden en informatiebronnen die kennis kunnen aanleveren en/of kunnen meewerken aan het updaten van de verschillende tools die JINT reeds ontwikkeld heeft (Go Strange, Q’App, Kamiel, publicaties o.a. Sherpa, JINT Focus en Scoop,…)

In het kader van een meerjarenplanning de kennis gevat in de verschillende tools up-to-date houden en de tools vernieuwen, aanvullen of verder ontwikkelen, zowel online als offline. Dit kan zowel in eigen beheer als projectmatig en via opdrachten aan externen.

Het – al dan niet in samenwerking met partners – opzetten van bevragingen en onderzoek om de noden en behoeften van de doelgroepen in kaart te brengen, opdat we onze kennis en expertise adequaat kunnen inzetten.

Je neemt intern een coördinerende rol op en werkt samen met verschillende teams om goede praktijkverhalen, waardevolle (onderzoeks)resultaten en relevante (Europese) beleidsthema’s te ontsluiten met de insteek om vanuit de organisatie doelgroepen en stakeholders te informeren, te inspireren en te ondersteunen.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest