Profiel

Op financieel vlak


 • Je staat in nauw contact met de externe boekhouding van FMDO vzw, in functie van onder meer:
 • toewijzing van kosten en opbrengsten op de correcte boekhoudkundige rekening en op de juiste analytische kostenplaats.
 • de voorbereiding van de jaarrekeningen
 • de globale liquiditeitsplanning
 • de afrekening naar de verschillende subsidiënten, zowel bij tussentijdse controles als de bij de eindafrekening van de projecten – steeds in samenwerking met de interne projectverantwoordelijken

Deze taken gebeuren in samenwerking met de administratief medewerkster van FMDO.


 • Je biedt in het kader van de professionalisering ondersteuning op financieel vlak aan het team van FMDO
 • Je stuurt de opmaak van de begroting, de begrotingscontrole en overlegt met de algemeen coördinator over de cijfers.
 • Je werkt samen met de algemeen coördinator aan alternatieve financiering in functie van aanvullende werkingsmiddelen.
 • Je gaat op zoek naar gebruiksvriendelijke methodes om budgetten op te volgen, in te plannen, …

Op administratief vlak


 • Coördinatie van de administratieve flow van de organisatie in samenwerking met de administratief medewerkster
 • Beheer, opvolging en implementatie van het CRM-systeem.
 • Coachen van medewerkers op administratief vlak
 • Administratieve processen opvolgen en professionaliseren

CategorieFinancieelTypeVastTewerkstellingDeeltijdsRegioBrussels Hoofdstedelijk Gewest

Organisatie

FMDO vzw

FMDO ondersteunt meer dan 200 lidverenigingen van mensen met en zonder migratieachtergrond. Als landelijke federatie zijn we actief in 4 provincies (Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen). Daarnaast werkt FMDO aan verschillende projecten die bijdragen aan positief samenleven in diversiteit. Meer info vind je op www.fmdo.be

Aanbod

 • Vaste job, contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds. We starten met 50% (met mogelijkheid op uitbreiding in de toekomst. Zo is er in de periode van september 2021 en december 2021 al een tijdelijke uitbreiding mogelijk naar 80%°
 • Loon volgens de relevante barema’s binnen PC 329, een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques 7 euro per gewerkte dag, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, ….
 • Vermoedelijke startdatum: augustus/september 2021
 • De medewerker kan zowel bij FMDO Brussel als in een van de FMDO-kantoren tewerkgesteld worden afhankelijk van de woonplaats van de medewerker. Er wordt wel verwacht dat er wekelijks minstens 1 dag in Brussel gewerkt wordt.

Functieomschrijving

Je bent mee verantwoordelijk voor het financieel beleid waarover je rapporteert aan de algemeen coördinator. Je werkt mee aan een gezond en transparant financieel beleid. Met de administratieve en financiële omkadering zorg je ervoor dat de medewerkers van FMDO vzw zich kunnen toeleggen op hun kernopdracht en beschikken over duidelijke processen en procedures als het gaat over financiële en materiële middelen.Solliciteren

Solliciteren t.a.v. Ivy Goutsmit via het emailadres naima@fmdo.be . We verwachten je cv en motivatiebrief voor 1 juni 2021 om 12u.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten; ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of geaardheid.

Reageren voor: 01/06/2021
Solliciteren

Solliciteren t.a.v. Ivy Goutsmit via het emailadres naima@fmdo.be . We verwachten je cv en motivatiebrief voor 1 juni 2021 om 12u.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten; ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of geaardheid.

Reageren voor: 01/06/2021
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest