Profiel

 • Je hebt een masterdiploma, minstens 5 jaar professionele ervaring en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.
 • Je hebt een masterdiploma en minstens 5 jaar professionele ervaring.
 • Je bent zeer vertrouwd met archiefwetgeving op Europees, federaal en Vlaams niveau, en in het bijzonder met de archiveringsbepalingen van de GDPR, selectievoorschriften en digitale archivering.
 • De wetgeving die een impact heeft op archiefbeheer, zoals openbaarheid van bestuur, hergebruik, auteursrecht… kent geen geheimen voor jou.
 • Je beschikt over een groot historisch inzicht.
 • Je hebt leidinggevende ervaring. Als inspirerende peoplemanager stimuleer je medewerkers in het zelf nemen van initiatieven en beslissingen en hak je knopen door waar nodig.
 • Je hebt een helikoptervisie en een sterk analyserend vermogen. Complexe informatie analyseer je juist, logisch en vanuit verschillende standpunten.
 • Je bent kritisch en vraagt altijd nét iets verder door dan anderen, zonder je respect voor collega’s, opdrachtgevers en andere betrokkenen te verliezen.
 • Je bent een innovatieve en creatieve denker.
 • Je bent een netwerker met overtuigingskracht die indruk maakt door inhoud en stijl.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Ook onder tijdsdruk blijf je nauwkeurig, to-the-point en kwalitatief.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aanbod

 • Je gaat aan de slag bij Bestuurszaken in het Stadsarchief /Felixarchief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen met een ‘contract onbepaalde duur’.
 • Op je contract geldt als officiële functietitel voor deze functie ‘manager’ (A5).
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 4.555,66 euro bij 5 jaar ervaring en 5.128,75 euro bij 10 jaar ervaring.
 • Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator. Gebruik hiervoor je officiële functietitel.
 • De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen, werk in de Antwerpse regio, en dat vanuit een modern hoofdkwartier en ruimte voor flex- en thuiswerk.

Functieomschrijving

Antwerpenaars zijn trots op het rijke verleden van hun stad. Ze verwachten duidelijke, toegankelijke en digitale informatie over de geschiedenis van de stad en de stedelijke gemeenschap. Daarom zoeken ze een stadsarchivaris die de stedelijke archieven duurzaam beheert en beschikbaar stelt, samen met een team van 100 medewerkers en vrijwilligers.


 • Als stadsarchivaris draag je de eindverantwoordelijkheid voor het stadsarchief. Je bent verantwoordelijk voor het personeel en het zakelijk beheer. Daarbij stuur je een team aan van een 70-tal medewerkers en een 30-tal vrijwilligers.
 • Je ondersteunt het beleid (college van burgemeester en schepenen) en het topmanagement (algemeen directeur en managementteam). Je rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsdirecteur Bestuurszaken.
 • Je zorgt voor de voorbereiding, uitwerking en afstemming van beleidsplannen en –projecten die een visie ontwikkelen over het omgaan met bestuursdocumenten, op maat van de organisatie.
 • Je denkt mee over de (middel)lange termijn visie, missie en doelstellingen van het stadsbrede archief- en informatiebeheer en draagt die uit.
 • Je organiseert een efficiënt (digitaal) informatiebeheer en ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je organiseert het (digitaal) archiefbeheer logistiek en inhoudelijk: ondersteuning, toezicht, verwerving, selectie, materiële zorg, ordening en ontsluiting. Je ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je organiseert de publieks- en (digitale) leeszaalwerking van het archief en draagt bij tot de valorisatie van het waardevolle bewaarde archief.
 • Je waarborgt de adviserende rol van het stadsarchief bij talrijke vragen over de geschiedenis van de stad: onder meer straatnamen, herdenking van slachtoffers WOII …
 • Je voert, in overleg met de directeur Bestuurszaken, het financieel beleid uit. Dat houdt onder meer in: begrotingsvoorstellen opmaken, het goedgekeurde budget en de interne boekhouding opvolgen.
 • Je rolt processen uit zodat:
  • de stad haar verplichtingen inzake document-, informatie- en archiefbeheer naleeft die de federale en Vlaamse overheid opleggen.
  • de klanten hun rechten op informatie kunnen uitoefenen.
  • het stadsarchief als ‘geheugenplek’ en als de unieke/enige plaats waar originele bronnen worden beheerd, wordt erkend en geconsulteerd.
 • Je maakt samenwerkingsverbanden mogelijk met universiteiten en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en op archivalisch vlak (met collega-instellingen en andere organisaties).
 • Je maakt deel uit van het directieteam van Bestuurszaken en zet je als directielid mee in voor de overkoepelende doelstellingen van Bestuurszaken en de stad.


Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen