Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wie zijn we?

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De algemene directie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?
Je volgt het sportzaalbeheer op van de sportzalen in beheer van de VGC-sportdienst. Je biedt ondersteuning aan de algemene werking en de werking rond infrastructuur van de sportdienst.
1. Je verzorgt het dagelijks beheer van de sportzaal:
− Je beheert de planning van de zaal. Je bent de contactpersoon voor de clubs, scholen en klanten.
− Je maakt contracten en facturen op.
− Je staat in voor het klein onderhoud en herstellingen.
− Je beheert het (sport)materiaal: bestellingen, onderhoud,…
− Je behandelt klachten.
− Je maakt afspraken en stelt procedures op voor het sportzaalbeheer i.s.m. de andere zaalbeheerder en de deskundige zaalbeheer.
− Je organiseert het nodige overleg betreffende de werking van de sportzaal i.s.m. de deskundige zaalbeheer.
− Je staat in voor de optimalisatie van de sportzaalwerking.
− Je houdt toezicht op de sportbeoefenaars: volgens een vast rooster i.s.m. de collega’s toezichters.
2. Je verzorgt het onthaal in het Vrijetijdspunt Comenius:
− Je ontvangt gebruikers en geeft informatie over de activiteiten van het Vrijetijdspunt en Sport in Brussel.
− Je verzorgt de inschrijvingen voor activiteiten.
3. Je ondersteunt de initiatieven en acties binnen de algemene werking van de sportdienst alsook de acties m.b.t. sportinfrastructuur.

Meer informatie over deze vacature vind je hier.

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden
Je hebt een bachelordiploma behaald.
Je bent Geco-gerechtigd. (referentienummer vacature = 4396226)
Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen of in Vlaanderen.
− 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris en de VDAB gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;
of reeds werken binnen een geco-contract.

Aanbod

Waarom kiezen voor de VGC?
De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.
− Je krijgt een voltijds geco-contract van onbepaalde duur.
− Loonschaal B111 - deskundige. Zowel je overheidsanciënniteit als relevante werkervaring in de privésector en/of als zelfstandige tellen mee voor de berekening van je loon.

Aantrekkelijke extra’s: 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een verzekering gewaarborgd inkomen, aanvullend pensioen via 2de pensioenpijler en ruime vormingsmogelijkheden.

Solliciteren

Hoe solliciteer je?
Vul het registratieformulier volledig en correct in.

Heb je nog vragen over de functie zelf? Contacteer dan Amendine Vanvossel via amendine.vanvossel@vgc.be of bel naar 0490 49 44 86.

Heb je nog vragen over de selectieproecedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme via vanessa.vandamme@vgc.be of bel naar 0493 31 41 03.

Reageren voor: 30/09/2024
Solliciteren

Hoe solliciteer je?
Vul het registratieformulier volledig en correct in.

Heb je nog vragen over de functie zelf? Contacteer dan Amendine Vanvossel via amendine.vanvossel@vgc.be of bel naar 0490 49 44 86.

Heb je nog vragen over de selectieproecedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme via vanessa.vandamme@vgc.be of bel naar 0493 31 41 03.

Reageren voor: 30/09/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest