Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

De Herstelopvang is een tijdelijke 24uursopvang voor dak- en thuislozen met een precaire medische gezondheidsproblematiek. Cliënten krijgen tijdelijke gemedicaliseerde opvang in afwachting van hun herstel en/of oriëntatie.

Onder toezicht van de Medisch Focal Point van de Herstelopvang Antwerpen volg je het zorgtraject op van de cliënten.

Als Sociaal Verpleegkundige in de Herstelopvang ben je vooral aanwezig op de werkvloer, tussen de bewoners, om enerzijds de dagelijkse zorgvragen op te volgen en anderzijds bewoners persoonlijk te begeleiden in hun zorgtraject tijdens hun tijdelijke verblijf in de Herstelopvang.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Zorgtrajectbegeleider:

U participeert aan en stuurt mee het aanbieden van laagdrempelige individuele begeleiding op medisch-psychosociaal vlak. U bent de spilfiguur tussen de patiënt en het extern netwerk via een optimale communicatie.

Voorbeelden van taken:

 • Het voorstellen, mede samenstellen en ontwikkelen van instrumenten en benaderingen om de cliënten terug in staat te stellen actie te ondernemen op het gebied van hun gezondheid, in een logica van empowerment en het verhogen van zelfredzaamheid.

Als Verantwoordelijke voor de zorg:

U staat in voor de dagelijkse zorgvraag van de cliënten. U draagt bij aan de algemene ondersteuning en goede werking van de dienst.

Voorbeelden van taken:

 • Samen met de Zorgkundige, zorgen voor de hygiëne en lichamelijke zorg van de cliënten.
 • Thuisgevoel geven aan de cliënten.
 • Aanspreekpunt rond het samenleven en het respecteren van het huishoudelijk reglement.

Als lid van het projectteam:

U onderhoudt een optimale communicatie met de andere teamleden. U werkt nauw samen met de zorgkundigen en het Medisch Focal Point.

Voorbeelden van taken:

 • Voorzitten en actief participeren aan het multidisciplinair overleg en andere teamvergaderingen.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Profiel

UW PROFIEL

 • Diploma Verpleegkundige en visum.
 • Opleiding als Sociaal Verpleegkundige of in Volksgezondheid is een meerwaarde.
 • Gevoeligheid met een publiek in grote kwetsbaarheid.
 • Kennis van de sociale kaart in Antwerpen is een meerwaarde.
 • Nederlands kunnen spreken en schrijven.
 • IT: vaardigheid in het Office-pakket (Outlook, Word, Teams, Excel, PowerPoint).
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Startdatum : ASAP
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • De herstelopvang is 24/24 en 7/7 open, de sociaal verpleegkundigen doen voornamelijk de dag- en avondshiften. Normaal gezien zijn er geen nachtshiften, maar dit zou af en toe eens kunnen voorvallen.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een loon in overeenkomst met ons loonsbarema.
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 10/02/2023
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 10/02/2023
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest