Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Ons Gedacht is een vereniging die strijdt tegen armoede
https://www.onsgedachtlier.be/

Ons Gedacht wil in de eerste plaats laagdrempelig zijn voor mensen in armoede. Daartoe organiseren we ontmoetingsmomenten (o.a. twee keer per week een inloopmoment), activiteiten (o.a. uitstappen, feesten i.s.m. andere welzijnspartners) en vormings- en infomomenten. We werken outreachend en proberen mensen die we nog niet bereiken te betrekken bij onze werking.

Mensen kunnen bij Ons Gedacht ook terecht met allerlei vragen. Vaak helpt een luisterend oor, regelmatig verwijzen we mensen, indien nodig, door naar diensten en hulpverlening.
Zo organiseren we momenteel twee keer per week de geld-HELD (rechtendetectie, mensen ondersteunen om hun budget te vergroten door kosten te verminderen of het inkomen te vergroten) en de digi-HELD (ondersteuning bij digitale vragen).

Ons Gedacht biedt mensen een oefenplaats om vaardigheden te (her)ontdekken, om hun kennis te verruimen, om hun netwerk uit te breiden, … Kortom om een stukje sterker in het leven te staan!

Daarnaast organiseren we groepsbijeenkomsten over armoede en over de problemen die mensen in armoede ervaren. Mensen in armoede merken dat ze niet alleen staan. Solidariteit groeit onder de deelnemers. We gaan aan de slag met gemeenschappelijk problemen en proberen te zoeken naar structurele oplossingen. Armoede is immers een structureel probleem. We willen – samen met mensen in armoede – in dialoog gaan met overheden en organisaties om inspanningen te vragen om armoede te bestrijden.

Functieomschrijving

Leg je vlot contact met kwetsbare doelgroepen en kan je goed outreachend werken?

Kan je goed netwerken en wil je je inzetten voor een maatschappelijk geëngageerde organisatie?

Heb je oog en oor voor signalen van kwetsbare groepen en wil je hiermee aan de slag gaan en werk maken van structurele armoedebestrijding?


Dan is deze job misschien iets voor jou!


Wij zoeken een opbouwwerker die in de stad Lier op zoek gaat naar maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen zoek je naar structurele oorzaken voor de knelpunten die zij ervaren. Samen met kwetsbare groepen en partners ga je de dialoog aan met lokale oplossingsactoren. Dit opdat het beleid en het aanbod meer zou aansluiten bij de noden die kwetsbare mensen ervaren.


Meer info over de vacature vind je op: http://www.samenlevingsopbouw-...

Profiel

 • Ervaring in het sociaal-cultureel werk en/ of opbouwwerk is aanbevolen. Deze job vereist de vaardigheden die o.a. in de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur voor een tewerkstellingsvolume van 80%.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b
 • Standplaats: Lier
 • Af en toe avond- en weekendwerk
 • Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
 • Woon/werk-verplaatsingsvergoeding
 • Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht
 • Permanente bijscholing en vorming
 • GSM met belkrediet
Solliciteren

Voor alle vragen en info: contacteer Anita Rimaux - Anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be - 0491/61 92 92

Solliciteren kan per mail op anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be. We verwachten je motivatiebrief en CV ten laatste op 26 oktober 2021. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatshebben op vrijdagvoormiddag 29 oktober 2021.

Reageren voor: 27/10/2021
Solliciteren

Voor alle vragen en info: contacteer Anita Rimaux - Anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be - 0491/61 92 92

Solliciteren kan per mail op anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be. We verwachten je motivatiebrief en CV ten laatste op 26 oktober 2021. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatshebben op vrijdagvoormiddag 29 oktober 2021.

Reageren voor: 27/10/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen