Organisatie

Vlaamse gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij

aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.


Concreet ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking van gemeenschapscentrum De Vaartkapoen op het vlak van programmatie, participatie, doelgroepenwerking/publieks-werking en educatie.


Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.Opdrachten


Implementeren en opvolgen van het actieplan:


− Je staat in voor de ontwikkeling, het uitvoeren, evalueren en bijsturen van de sociaal-culturele werking van het gemeenschapscentrum.


− Je maakt mee het lokale actieplan op voor sociaal-culturele werking.


− Je netwerkt met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.


Instaan voor interne en externe dienstverlening:


− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en projectmatige actoren.


− Je neemt deel aan teamoverleg en werkgroepen.


Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:


− Je geeft impulsen, stimuleert en volgt de acties op i.k.v. het lokaal cultuurbeleid.


− Je stimuleert een omgevingsgerichte houding binnen alle projecten van het gemeenschapscentrum. Concreet zorg je voor een wisselwerking tussen vrijwilligers en lokale actoren en tussen de projecten van het gemeenschapscentrum.


Operationeel beheren van dossiers en projecten (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):


- Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.


- Je stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.


- Je staat in voor de prospectie en contacteren van partners voor lokale activiteiten.


- Je staat in voor het beheren van het deelbudget, draaiboeken en communicatie i.s.m. de collega’s van productie, boekhouding en communicatie van het gemeenschapscentrum.


Inschakelen in brede werking van het gemeenschapscentrum:


− Je ondersteunt bij overige activiteiten van het centrum en werkt occasioneel mee met de concertwerking en de vrouwenwerking.


− In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest van de VGC? Dan kom je ook in aanmerking.

Aanbod

− Halftijdse (50%) vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 15 november 2021 voor de duur van de afwezigheid van de titularis.


− Loonschaal B111 - deskundige.


− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 19 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest