Profiel

 • Ervaring in het sociaal-cultureel werk en/ of het opbouwwerk is aanbevolen. Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.
 • Heb je een technisch profiel maar wil je een maatschappelijk geëngageerde job waarin je kan werken met mensen die het moeilijker hebben, grijp dan nu je kans!
 • Het volledige functieprofiel vind je op: http://www.samenlevingsopbouw-...

Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw

Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie is één van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, via het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk. Daarnaast kunnen we nog rekenen op extra middelen van de provincie Antwerpen, van Europa, van andere Vlaamse overheidsdiensten en hebben we convenanten met lokale overheden.

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is een gedecentraliseerde organisatie met een 40-tal mensen in dienst.

Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij.

Aanbod

 • Wij bieden een contract van bepaalde duur voor 50% tot einde 2022 (omwille van subsidiëring is er slechts zekerheid tot einde 2022).
 • Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b
 • Standplaats: Turnhout – je werkt ook deeltijds in Lier
 • Sporadisch avond- en weekendwerk
 • Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
 • Woon/werk-verplaatsingsvergoeding
 • Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht
 • Permanente bijscholing en vorming
 • GSM met belkrediet

Functieomschrijving

Gezocht! Sociaal-cultureel werker met technisch inzicht of technisch medewerker met sterke sociale vaardigheden (m/v/x – 50% Turnhout/Lier) om te werken aan energiezuinige en betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen.


Jij gaat aan de slag met ‘Goed Plan’. ‘Goed Plan’ is een project om eigenaars van een (bescheiden) huurwoning te begeleiden bij allerhande werken. Van kleine werkjes die bleven liggen tot een grondige renovatie die zich al jaren opdringt. Je brengt de noodzakelijke werken en de energiezuinige mogelijkheden in kaart en biedt ondersteuning bij de uitvoering. Jouw doel is een kwaliteitsvol huurpand dat betaalbaar wordt verhuurd aan kwetsbare huurders. Je ondersteunt ook de kwetsbare huurders tijdens dit traject.


Overtuigen, aanmoedigen, onderhandelen, confronteren, drempels wegwerken, bemiddelen, geruststellen … sociale vaardigheden zijn in de job (minstens) even belangrijk als je technisch inzicht. Je werkt ook mee aan werving van deelnemers en stemt af met lokale partners.


Daarnaast werk je mee aan het Europees project ‘EnergyMeasures’. Dat is een programma om energiearmoede aan te pakken in zeven Europese landen (BE, BG, IE, MK, NL, PL, UK). Het doel is het wegwerken van energiearmoede door goedkope maatregelen en verandering in energie gerelateerde gedrag of gewoonten bij kwetsbare huishoudens. We verbeteren de energie-efficiëntie bij mensen thuis via een combinatie van goedkope maatregelen en veranderingen in hun energie gerelateerd gedrag en gewoonten. Via allerlei vormingsinitiatieven, individuele begeleiding, gebruik van de Woonmeter en ‘Goed Plan’ draagt Samenlevingsopbouw bij aan dit project.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen